Re: SV: SV: Flere spiker i kisten

Ottar Solberg (ottsolbe@online.no)
Fri, 26 Feb 1999 10:21:51 +0100

Karsten Vedel Johansen wrote:
>
> At 23:02 25.02.99 +0100, Ottar Solberg wrote:

> >Alle har vi vel eit idealbilete av kva demokrati bør være som liknar svært
> mykje påkvarandres. Men demokrati er ikkje og vil aldri være noko som er
> upåværka av det konkrete samfunnet demokratiet skal værke i.
> >Derfor må det være heilt innlysande at "ulike tilhøve krev ulike
> løysingar". Det er ikkje noko mystisk og gale med det. Det viktige er at
> det går den rette leia mot vårt idealbilete av demokratiet.
> >Folk sine vanar, folk sin kultur byggjer på i mange høve på hundrer av års
> samfunnsutvikling, og det kan ta hundrer av år å snu vanar, endra kultur.
> >Skal vi då vente med demokrati, og ikkje prøve oss med ei ega løsing, i
> hundre år, avdi vi ikkje kan få til det ideelle demokratiet?
>
> "Det ideelle demokratiet" finnes ingensteds. Det det er snakk om her er det
> best mulige demokrati. Og det vesentligste: det har ingen mening å snakke om
> sosialisme uten et utstrakt demokrati. Et samfunn uten demokrati kan ikke
> være sosialistisk. Hvordan i allverden kan da noen sitte her i Norge og
> avgjøre på forhånd at visse land ikke trenger demokrati for å bli
> "sosialistiske", etter så mange års erfaringer som viser, at "sosialisme"
> var en karikatur uten demokrati, at det var statskapitalisme, et primitivt
> forstadium til en demokratisk kapitalisme? De kan de, fordi de fortsatt
> henger fast i illusjoner om Kina osv.
>
> Vh. Karsten Johansen
Jeg sitter ikke her i Norge og sier at det er noen som ikke trenger
demokrati.
Jeg bare slår fast på samme måte som deg(KJ) at "det ideelle
demokratiet" ikke finnes.
At "forskjellige forholde, krever forskjellige løsninger".
Vi må ikke glemme å strebe etter "de ideelle demokrati", når vi er med
på å utforme et
konkret demokrati.
Dersom vi ikke aksepterer at "forskjellige forhold, krever forskjellige
løsninger" så kommer
vi ingen vei.

Ottar Solberg