Re:_Ett_svart_hål=3F_och_Lenin-Mao,_vanans_ makt.

Paul Bernhard Hegge (p.b.hegge@hfstud.uio.no)
Wed, 24 Feb 1999 17:06:51 +0100

At 14:30 24.02.99 +0100, Paul Brosche wrote:
>Marx´ omständigheter.
>
>Per-Ander är 37 år och intervjuad i dagens Nya Wermlandstiningen.
>Per-Anders är städare vid ISS Städservice, och arbetar, som jag
>förstår det hela på entreprenad för Karlstad kommun. Han säger så
>här om sin arbetsmiljö:
>"Det är ett tungt och slitsamt jobb. Man ser många
>som varken har styrkan eller konditionen att egentligen klara av jobbet.
Man tar inte
>kroppens varningssignaler på allvar, utan kämpar vidare. Många, många går
omkring och mår dåligt på våra arbetsplatser idag."

Dette har blitt et enormt problem for folk. Fremkaller f eks langvarig
arbeid ved PCen som millioner av (hvitsnipp)arbeidere driver med - kreft i
hodet (hjernesvulst) ?? Folk invalidiseres av muskelproblemer p g a ensidig
kontorarbeid...og blir kanskje tilslutt bare avspist med en liten
uførepensjon - istedenfor kreativ jobbrotasjon, evt omskolering eller
skikkelig pensjon: 90% av gj. sn. bruttolønn siste året/3 åra. Da må nemlig
arb.giverne gjøre noe med dette problemet. Mange av arb.kl. lidelser idag
er så nye (OECD-landa) at det er lite forskning, jfr. eks. i
"Kapitalen"...her ligger mange oppgaver og venter.
>
>130 000 tjänster har alltså tagits bort inom svenska hälso- och sjukvården
på 9 år.
>Jag tycker själv att följande 5 orsaker är viktiga orsaker till denna
nedrustning:
>
>1. Ränteutgifter på statsskulden, över 100 miljarder kronor årligen.
>Statsskulden har byggts upp kummulativt sedan 1970-talet, för att
>täcka budgetunderskott. Orsaken är alltså i grund och botten
>kapitalismens inneboende kriser, som återkommer 4-5 år.
>2. En snabbt ökande avgift till EU.
>3. Sänkta skatter för högavlönade.
>4. Hög arbetslöshet (och sänkt köp- och skattekraft)
>5. Reallönesänkningar (och sänkt köp- och skattekraft)
>
Jeg syns det rekker med et par av punktene. Det er på tide at svenskene tar
seg sammen og lager revolusjonær dagsavis - så folk ihvertfall kan prøve å
stoppe opp på veien mot stupet !!!

>Dessutom tror jag att alla dessa fem orsaker hör direkt eller indirekt hör
ihop med
>kapitalackumulationen, dvs med Marx´ analys av pengar-produktion-pengar´ dvs
>med p-v-p´, som beskrivs i 1:a bandet av kapitalet.

Helt enig, - men i tillegg er Sverige inne i det Eurofinanskap. helvete, i
de ytre fangarmenes tvangstrøye. Og føler det på kroppen - slik danskene nå
allerede har gjort i mange år.

>Lenin-Mao då?
>Jag tror vårt inom vänsterns stora svarta hål är hur andra institutioner i
samhället
>understöder och backar upp kapitalackumulationen. Det är inte enbart
pengar och
>kapital (och olika slags värdepapper) det handlar om, utan lika viktigt är
att ta fram
>ideologier och värderingar, traditioner, osynliga vanor osv. Detta är
också en
>materiell verklighet, som vi måste fånga in. Militär och fängelser, är
naturligtvis
>kapitalisternas sista hands alternativ att upprätthålla makten.
>Jag tror Lenin underskattade vanans makt.
>Och Mao visste inte egentligen hur han skulle bekämpa vanans makt.
>Vanans makt eller traditionen, från det gamla samhället, var den
>som tog hem segern både i Sovjet och Kina.
>Hur ska vi forma "omständigheterna" eller skapa "omständigheter" ( se Marx
3:e
>Feuerbach tes), så att vi både kan upphäva utsugningen och vanans makt?

Riktig politisk linje - god organisering, er veien å gå. I den forbindelse
kan man bruke alt: Fra "Gunder Haegg" til Nils Ferlin, fra Vaermlandspolka
til rocke-joik, fra Gammel Svensk til Mao...bare det virker på pasienten
slik at hun våkner til live og vil og kan slåss for...(parolene lager dere
sjøl).

Helsing från stora Bjørnsjøen.

paul

>paul brosche
>paulkil@swipnet.se
>Kil 24 feb 1999
>
>
>
>
>