Ett_svart_hål=3F_och_Lenin-Mao=2C_vanans_makt.

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Wed, 24 Feb 1999 14:30:18 +0100

Marx´ omständigheter.

Per-Ander är 37 år och intervjuad i dagens Nya Wermlandstiningen.
Per-Anders är städare vid ISS Städservice, och arbetar, som jag
förstår det hela på entreprenad för Karlstad kommun. Han säger så
här om sin arbetsmiljö:
"Det är ett tungt och slitsamt jobb. Man ser många
som varken har styrkan eller konditionen att egentligen klara av jobbet. Man tar inte
kroppens varningssignaler på allvar, utan kämpar vidare. Många, många går omkring och mår dåligt på våra arbetsplatser idag."

130 000 tjänster har alltså tagits bort inom svenska hälso- och sjukvården på 9 år.
Jag tycker själv att följande 5 orsaker är viktiga orsaker till denna nedrustning:

1. Ränteutgifter på statsskulden, över 100 miljarder kronor årligen.
Statsskulden har byggts upp kummulativt sedan 1970-talet, för att
täcka budgetunderskott. Orsaken är alltså i grund och botten
kapitalismens inneboende kriser, som återkommer 4-5 år.
2. En snabbt ökande avgift till EU.
3. Sänkta skatter för högavlönade.
4. Hög arbetslöshet (och sänkt köp- och skattekraft)
5. Reallönesänkningar (och sänkt köp- och skattekraft)

Dessutom tror jag att alla dessa fem orsaker hör direkt eller indirekt hör ihop med
kapitalackumulationen, dvs med Marx´ analys av pengar-produktion-pengar´ dvs
med p-v-p´, som beskrivs i 1:a bandet av kapitalet.

Lenin-Mao då?
Jag tror vårt inom vänsterns stora svarta hål är hur andra institutioner i samhället
understöder och backar upp kapitalackumulationen. Det är inte enbart pengar och
kapital (och olika slags värdepapper) det handlar om, utan lika viktigt är att ta fram
ideologier och värderingar, traditioner, osynliga vanor osv. Detta är också en
materiell verklighet, som vi måste fånga in. Militär och fängelser, är naturligtvis
kapitalisternas sista hands alternativ att upprätthålla makten.
Jag tror Lenin underskattade vanans makt.
Och Mao visste inte egentligen hur han skulle bekämpa vanans makt.
Vanans makt eller traditionen, från det gamla samhället, var den
som tog hem segern både i Sovjet och Kina.
Hur ska vi forma "omständigheterna" eller skapa "omständigheter" ( se Marx 3:e
Feuerbach tes), så att vi både kan upphäva utsugningen och vanans makt?

paul brosche
paulkil@swipnet.se
Kil 24 feb 1999