Re: SV: SV: SV: NY TID

Thomas Vermes (vermesth@online.no)
Mon, 22 Feb 1999 18:47:28 +0100 (MET)

>Date: Sun, 21 Feb 1999 17:13:46
>To: "Sonja Tinnesand" <sonjadt@online.no>
>From: Thomas Vermes <vermesth@online.no>
>Subject: Re: SV: SV: SV: NY TID
>
>At 16:54 20.02.99 +0100, you wrote:
>> Det var forøvrig
>>andre som pressa Eivind Røssak ut av redaksjonen. Personlig tror jeg det vil
>>være vanskelig å bygge opp ei god avisredaksjon over tid hviss de skal
>>"PK-veies" av partier eller aktivister for å kunne lage avisa.
>>
>>mvh
>>Svein Arne Tinnesand
>>
>>Ang. Røssaak: Jeg vet ikke hva Tinnesand mener med at andre pressa Røssaak
ut av
>redaksjonen. Som tidligere medarbeider i avisa vet jeg at Røssaak fikk et
valg av
>redaktør Bjerke. Røssaak hadde gått ut i andre media med noe som ble
oppfattet som
>kritikk av hans egne underordnede i Klassekampen. Redaktøren forlangte en
beklagelse
>av dette, noe Røssaak ikke ville gi.
>Redaktørens motstand mot Røssaak gikk på forholdet til offentlig kritikk av
egne ansatte.
>Andre av oss syntes også at det var et rimelig krav til redaktører i en
avis, at de ikke
>offentlig gikk ut med knallhard kritikk av formålsparagrafen i sin egen
avis. Ut fra
>kravet i norsk presse om at redaktører har plikt til loyalitet mot de
respektive avisers
>ståsted (noe journalistene ikke har), vil jeg gå så langt som å si at det
er intellektuelt uredelig
>å ta seg en redaktørjobb for så å rykke offentlig ut i andre media med
underminering av
>avisas formål.
>
>Mvh
>Thomas Vermes
>
Thomas Vermes

Journalist
Mail adress: PF 8, 0877 Oslo, Norway