konvertera?

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Mon, 22 Feb 1999 13:46:44 +0100

Till Anders Ekeland!

Ursäkta att jag är lite petig. Du ska naturligtvis argumentera för din ståndpunkt,
även om jag har svårt att förstå dig.
I Sverige kallar vi det för att konvertera: när man gör om undersköterske-tjänster
till sjuksköterske tjänster, eller som du föreslår: att omvandla/konvertera
sjukskötersketjänster till läkartjänster. Är det detta du är ute efter?

Hur den ekonomiska krisen eller stagnationen har utfallit för antalet
anställda (dvs tjänster) kommer här:

Antalet anställda inom hela svenska hälso- och sjukvården:
1988 455 783
1990 450 999
1996 325 659

Antalet läkare:
1990 22182
1996 24765

Antalet sjuksköterskor:
1990 75340
1996 74236

Övrig personal:
1990 353 477
1996 226 657

Källa: Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok 1998, utgiven av socialstyrelsen,
sid 89-92.

Med övrig personal menas biträden, undersköterskor, städare och
kontorister med flera grupper. Antalet personer inom sjukvården i Sverige har allså
minskat på ca 9 år med 130 000 personer. Av dessa är säkert
90% kvinnor och lågavlönade, eller rättare sagt de var lågavlönade, för de flesta
är väl arbetslösa idag.

Med vänlig hälsning:
Paul Brosché
paulkil@swipnet.se
Kil 22 feb 1999