lesund_RV-uttalelse

Gunnar Mjaaland (gunnar.mjaaland@mr.telia.no)
Sun, 21 Feb 1999 23:52:45 +0100

Denne har vi sendt ut til avisene i byen og KK:

"Uttalelse fra nominasjonsmøtet i Ålesund Rød Valgallianse, den 18 februar 1999:

Sett Öcelan fri. Støtt kurdernes kamp for nasjonale rettigheter.
Boikott Tyrkia som ferieland.

Kurderne trenger vår solidaritet. Det kurdiske folk er i krig mot en fascistisk militærstat. Fascistregimet i Tyrkia fengsler kurdiske parlamentarikere, sprenger kurdiske avishus, og har utslettet 3000 kurdiske landsbyer for å hindre det kurdiske folket i å oppnå nasjonale rettigheter. Mer enn 3 millioner kurdere er flyktninger, og lista over brudd på menneskerettigheter som Amnesty International har offentliggjort, er meget lang!
Norge er alliert med Tyrkia gjennom NATO, og Norge har eksportert store mengder våpen til dette fascistregimet. Våpen som også har blitt brukt mot kurderne. Skal profitthensyn styre norsk utenrikspolitikk? Norske myndigheter fulgte lydig tyrkiske myndigheters oppfordring om ikke å ta imot Öcalan, og var dermed med på å legge til rette for den menneskerettighetsstridige kidnappinga av kurderlederen.

Når NATO/USA blander seg inn/går inn med militærmakt i andre land, er det ikke for å skape fred, forsoning og rettferdighet blant folk og nasjoner, men for å forsvare og utvide NATO-landenes og USAs økonomiske og politiske interesser i området. Dette er ikke annet enn=A0 gammeldags, imperialistisk undertrykking av folk og nasjoner.
NATO-landet Norge er i dag innstilt på å ofre unge soldaters liv i dette skitne spillet. I Serbia/Kosovo. Men ikke mot Tyrkia. Statlig kidnapping av en politisk leder, utsletting av 3000 kurdiske landsbyer og drap av tusenvis av kurdere synes ikke å gjøre nok inntrykk på den norske regjeringa.
Det er flaut å være norsk når norske myndigheter hopper hver gang USA sier: HOPP!

Vi krever:
Sett Öcalan fri! Tilby Öcalan politisk asyl i Norge! Stans våpeneksporten til Tyrkia!

Folk i Norge har rike tradisjoner med å støtte rettferdige kamper som undertrykte folk fører mot fascistiske militærstater. Nå trenger kurderne vår støtte. Vi oppfordrer folk til å være med å reise en folkeopinion mot regimet i Tyrkia. En av måtene å gjøre dette på er å boikotte Tyrkia som ferieland. Ferieindustrien er en av Tyrkias viktigste inntektskilder, så en massiv turistboikott vil svi!
Vår oppfordring er derfor:
Ingen nordmenn=A0 som turister til Tyrkia!
Boikott Tyrkia som ferieland!

For nominasjonsmøtet i Ålesund Rød Valgallianse

Gunnar Mjaaland=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 Kjell Hammer"

mkh
Gunnar---------------------------------------
Gunnar Mjaaland      
Kr. Randers vei 15 B 
N-6007 Aalesund       
Norway                       
tlf.:(+47) 70122839    (phone) 
mob.:(+47) 91125639    (cell.ph.)
Fax: (+47) 91012098
E-post:  gunnar.mjaaland@mr.telia.no
SMS-beskjed: 91125639@mobilpost.com  
Hjemmeside:
http://come.to/gmjaaland
  
----------------------------------------