Re: VS: Marx, Mao, Bismo og Karsten Johansen

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sun, 21 Feb 1999 23:08:48 +0100 (MET)

At 20:50 21.02.99 +0100, Rasmussen wrote:

>
>Mest til Karsten Johansen:
>Først nogle spørgsmål, derefter nogle bidrag.
>Hvorfor er Georg Johannesen mere interessant end Mao?
>Hvilke forskelle mellem Marx og Mao er det præcis der gør det til en
>afgrund?
>
>Nogle synspunkter:
>
>Mao lavede om på virkeligheden, han fortolkede ikke blot den, hvilket jo
>helt er i tråd med Marx' indstilling.
>Marx' og Mao's udgangspunkt og syns på verden var den samme. De havde samme
>verdensanskuelse.

Hitler "forandret" også på virkeligheten. Julius Cæsar. Napoleon. Truman.
Gerhardsen. De Gaulle. Nasser. Var det bare dem, hadde de ikke engang en
kokk med seg, som Brecht spør? Var disse "store menn"s innsats til det verre
eller det bedre? Hadde den noe med sosialisme å gjøre? Samme spørsmål lar
seg stille om despoten Mao. Svaret er at han bidro til å skape
forutsetningene for den nåværende rå kinesiske kapitalismen gjennom å lede
oppbyggingen av statskapitalisme i Kina. Det fremskritt Mao bidro til var
bekjempelse av japansk imperialisme og etableringen av pengeøkonomi og
lønnsarbeid i større deler av det kinesiske samfunn. Hans linje fremkalte
etterhvert kolossale sultkatastrofer, en enorm ødeleggelse av den kinesiske
kulturarv, en brutal nasjonal undertrykkelse i bl.a. Tibet og en
diskreditering av begrepet sosialisme i Kina, Kambodsja ... for lang tid
fremover. Når "sosialisme" i dag av de fleste forbindes med arbeidsleire,
sult, massemord, kadaverdisiplin, macchiavellisme og hjernevask, skyldes det
for en stor del Mao og hans politiske retning. Han er en skikkelse på
overgangen fra det gamle Kina til kapitalismens Kina. Hans innsats'
praktiske resultater har intet med sosialisme og demokrati i noen form å
gjøre, han tok utgangspunkt i den stalinske internasjonalens russiske
statspolitikk og var motivert av personlig ambisjon og sosial indignasjon.
Kanskje han kan kalles en kinesisk Napoleon den første og den tredje i samme
person, en kinesisk bondefører og soldatkeiser med økende trekk av
fascistisk-asiatisk despot etterhvert, et inspirator for de ikke mindre
grusomme despotene Enver Hoxha, Pol Pot og Kim Il Sung. Et produkt av
globaliseringen av kapitalismen i verdenskrigenes og den preventive
kontrarevolusjons epoke fram til den "fredelige sameksistens" mellom Kina og
USA.

Marx og Mao samme "verdensanskuelse"? Marx pretenderer ingen
"verdensanskuelse" (noe slikt strider helt mot hans metode) men en analyse
av kapitalismen historisk og i sin samtid. Begrepet "dialektisk
materialisme" forekommer ikke hos Marx. Det er først hos Stalin vi får
"verdensanskuelsen" - dvs. statsideologien - en grotesk karikatur av Marx'
historiematerialistiske skrifter. Det er denne Mao overtar og tilpasser til
kinesisk bruk - dvs. innpakker i kvasifilosofisk lirumlarum og tilføyer
sentenser til først militær bruk og senere folkelig tukt og forbedring som
de uforbederlige skal avlire i arbeidsleirene og tilhengerne i groteske
masseopptrinn og sinnsyke kampagner.

Vh. Karsten Johansen