SV: SV: SV: NY TID

Magnus Marsdal (magnus.marsdal@klassekampen.no)
Sat, 20 Feb 1999 16:01:44 +-100

Som tilsett i Klassekampen og politisk aktiv på venstresida er eg veldig interessert i at denne avisa overlever. Difor er eg òg interessert i at det blir mest mogleg sakleg debatt og minst mogleg drittslening om avisa.

På bakgrunn av dette vil eg gjerne at Svein Arne Tinnesand forklårer konkret kva hen meiner med at "medarbeiderne ble sparka
ut av redaksjonen ". Som kjend sa dei opp jobben fordi Jon Michelet vart redaktør. Dermed trengst dei ei forklåring av Tinnesands eigedomlege framstilling av det som skjedde.

Helsing

Mingus

----------
Fra: Sonja Tinnesand[SMTP:sonjadt@online.no]
Sendt: 20. februar 1999 11:10
Til: klassekampen-forum@aksess.no; Trond Andresen
Emne: SV: SV: SV: NY TID

>At 20:16 19/02/99 +0100, Svein Arne (etternavn?) wrote:

Tinnesand
>>..... men jeg ønsker selvfølgelig at "Klassekampen i ny tid" legger
>>mer vekt på den frihetlige pressetradisjonen fra "Orientering" enn på den
>>maoistiske tradisjonen fra KK.
>I stedt for å forlange av andre i en slik forhandlingsprosess at de skal
>innrømme at de har tatt mest feil til nå (jeg er f.eks. uenig med deg i den
>historiske oppsummeringa - kanskje ikke så rart), tror jeg det er mer
>konstruktivt å framsette sine forslag til redaksjonell/politisk plattform
>for et slikt prosjekt, og så diskutere disse.

Jeg forlanger ingenting av andre, jeg synser. Jeg er ikke inne i noen
forhandlingsprosess jeg har kun noen synspunkter på venstresidas aviser. Min
observasjon det siste året er at mens "Ny tid" er blitt mer spennende og
mer kritisk i de beste tradisjoner fra Orientering så har klassekampen i
tilegg til å bli dårligere skrevet også mer forutsigelig i KKs verste
tradisjon fra 70 tallet.

>Hva synes du om dette, som jeg har lagt fram tidligere? Det er svakt
modifisert
>siden sist:
Dette er et politisk program og det er sikkert greit nok det, men det er
ikke programmet som skaper den gode avisa. Jeg mener faktisk at det er de
dyktige medarbeiderne som skaper den gode avisa, derfor er dagens næringsliv
ei god avis, på tross av at de har et program som sikkert sier noe sånn som
at "i kampen for det frie næringsliv skal alle midler kunne brukes" eller
noe sånt. KK var ei god avis under Bjerke helt til medarbeiderne ble sparka
ut av redaksjonen enten av politisk korrekte aktivister på nettet eller av
partiet.

>Dette er altså et UTKAST. Det ligger ingen voldsom prestisje i de
>enkelte punkter.
Det er som regel ikke noe problem å lage gode programmer, problemet er som
regel å realisrere dem. Akkurat nå finnes det ingen som forhandler, det
viktigste nå hvis en fusjon/redning skal være mulig må være å få noen til å
snakke sammen. Helst styrelederne i hhv. KK og NT.

Svein Arne Tinnesand