Re: NY TID

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Sat, 20 Feb 1999 15:29:16 +0100

At 11:10 20/02/99 +0100, Svein Arne Tinnesand wrote:
>....det
>viktigste nå hvis en fusjon/redning skal være mulig må være å få noen til å
>snakke sammen. Helst styrelederne i hhv. KK og NT.

Greit. Det er vi i hvert fall enige om, og det er bra.

Du ønsker ikke å diskutere det politiske grunnlaget for et slikt prosjekt,
men heller å legge ut om de feil og mangler som du mener hefter ved den sida
du sjøl ikke tilhører. Det er bortkasta tid for meg, jeg vært med på det
ørten ganger før. Det kjeder vettet av meg og fører dessuten ikke til noe
nyttig for framtida. Dermed er akkurat denne debatten mellom oss over fra
min side.

Trond Andresen