Vitenskap og politikk

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Fri, 19 Feb 1999 17:59:57 +0100

Nå synes jeg Lydersen begynner å slipe ymse katter ut av sekken. For
eksempel skriver han "Trofim Lysenko (utviklet) en egen sosialistisk
biologi." Den tidligere sovjetiske etterretningsoffiseren Pavel
Sudoplatov, for øvrig fengslet etter Stalins død under prosessen mot
Berija, skriver i sin selvbiografi "Special Tasks" (norsk: "Den røde
terror", en av de beste fremstillingene av det hemmelige liv i
Sovjetunionen): "Det som gjaldt biologi er beryktet. I 1930-årene
spredte argumenter på området genetikk seg fra akademiet og ut i
politikken. På den ene siden presset verdenskjente biologer på for å få
regjeringen til å finansjiere ytterligere forskning omkring
plantegenetikk og human genetikk. Mot dem sto gruppen som ble anført av
Trofim Lysenko og som tok utgangspunkt i marxistisk ideologi og hevdet
at planter, dyr og mennesker kunne forandres av faktorer i deres
materielle omgivelser. han kom med utrolige eksempler for å bevise
virkningen på det ytre miljø på menneskerasen og påsto at tatarer hadde
fått skråstilte øyne i evolusjonens løp på grunn av ørkenforholdene og
mange hundre år med sandstormer. Han la fram en visjon for regjeringen
om perfeksjon av matforsyningen ved å ta i bruk kommunistisk vitenskap.
Ved å forandre betingelsene for landbruket kunne han få fram en ny æra
med overflod. Han påsto at biologer flest var fanger av småborgerlig
kapitalistisk mentalitet og at arbeidet deres innen den genetiske
vitenskapen burde avsluttes. Han kjempet åpenlyst mot de genetiske
vitenskapsmennene og mente at de var hindringer for framskrittet.
Lysenko påsto at han anvendte marxistisk ideologi da han satte i gang en
utrenskning mot disse vitenskapsmennene." Og videre: "Brev fra
respekterte vitenskapsmenn slo fast at Lysenkos dominans i den
landbruks-biologiske vitenskapen siden 1930-årene, og hans sterke
motstand mot enhver genetisk forskning, var ødeleggende for den
vitenskapelige framgangen."

Hva betyr dette lange sitatet i praksis? Min kjennskap til biologi og
genetikk er minimal utover 1. klasse-naturfaget på Videregående Skole.
Og for alt jeg vet, kunne det godt være noe i Lysenkos teorier. Men jeg
mener å ha lest andre steder at så ikke var tilfellet (hvorfor har
japanere
skråstilte øyne, og ikke for eksempel folk i Sahara-området?). Men hva
foreller denne passasjen om forskingen i Sovjetunionen? Jo, den
forteller at forskningen var politisk styrt. Nå er det forsåvidt riktig
at den også er det i det kapitalistiske samfunnet. Men det er en skavank
også her. En naturvitenskapelig teori blir ikke mer eller mindre riktig
om den er utviklet under det ene politiske systemet eller det andre.
Realvitenskapen er langt overordnet politikken. Realvitenskapens objekt
kan ikke forandres med en politisk forandring. Det eneste som kan sikre
utvikling inne realvitenskapen, er en fri forskning der resultatene får
sin egen verdi som ikke er satt i forhold til det politiske systemet det
er utviklet under.

Det samme gjelder fysikeren Timiziraev. Hva var så spesielt med den
sosialistiske fysikken? Opphevet man tyngdeloven i Sovjetunionen? Eller
hva med treghetsloven? En vitenskapelig landevinning er basert på
undersøkelse av den materielle virkeligheten, ikke med politikken.

Videre skriver han "Er Sovjetunionen det samme som vesten fordi de
utviklet teknologi som minnet om den vestlige?" Minnet om den vestlige?
Jeg vil igjen vise til Sudoplatov som i boken sin avslører hvordan
Sovjetunionen fikk tak i atomkraften. Gjennom et sinnrikt spionsystem
med blant andre den danske nobelprisvinneren Martin Andersen Nexø (som
hadde nær omgang med Niels Bohr), kopierte Sovjetunionen i 1949 den
amerikanske oppskriften på atombombe.

Jeg skal ikke hevde at Sovjetunionen ikke gjorde noen teknologiske
landevinninger. Jeg vil for eksempel tro at en del av deres våpen- og
romfartsteknologi var resultater av egen forskning. Jeg har også stor
respekt for resultatet av de første femårsplanene. Men alt i alt
utviklet ikke Sovjetunionen noe eget. Betyr det noe? Absolutt.
Grunnlaget for den sosialistiske revolusjonen er at kapitalismen ikke
lenger kan by på ekspansjonsmuligheter. Produktivkreftenes utvikling
sprenger produksjonsforholdenes rammer. Den utviklingen som foregikk i
Sovjetunionen var fullt mulig innen kapitalismens produksjonsforhold.
Faktisk innså Krustsjov dette og gjeninnførte profitten som et uttalt
mål. Men det er nettopp dette faktum som får meg til å hevde at
Sovjetunionens teknologiske utvikling ikke var basert på sosialisme.

Han skriver også: "Idag må du ty til litt mer oppdaterte kilder enn
Bucharin/Preobrazhensky for å forholde deg til utviklingen.David B.
Zil`berman f.eks. Ikke uten grunn er Nikolaj Bucharin en av Per Egil
Hegges favorittfilosofer..."

Litt mer oppdaterte kilder? Om man til enhver tid skulle holde seg til
den nyeste motefilosofien, var noe av det første man måtte forkaste
marxismen, leninismen og kollektivismen og erstatte det med et
subjektivistisk verdenssyn. Poenget med B/P er at de sto for sunt
bondevett. Politikken må ta utgangspunkt i de gitte forholdene,
samfunnsmessige og materielle, og kan ikke avskaffe dem med et vedtak.
Dette er kjernen i hele den marxistiske virkelighetsforståelsen. Om
Lydersen er uenig i dette, er det hans sak, men det har ingenting
hverken med marxisme eller leninisme å gjøre.

---
Mathias