Re: Fortsatt ørkenvandring__

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Tue, 16 Feb 1999 15:46:17 +0100

At 15:10 16.02.99 +0200, Janne CH Bromseth wrote:
>
>Trond A skrev i et tidligere innlegg:
>>Jeg synes det er ille at så få er interesserte i de virkelig store
>>spørsmåla som må løses for at sosialismen kan komme på offensiven igjen:
>>
>..og viste eksempler på hva han mener burde bli diskutert og hva som han
>mener faktisk diskuteres på venstresida/ i RV i dag.
>>
>>Så lenge den første typen saker prioriteres ned i forhold til den siste
>>typen, er et parti som RV dømt til ørkenvandring på ubestemt tid.
>>
>>Trond Andresen
>
>Jeg ble fryktelig nysgjerrig på hvilken debatt dette referer til? (er det
>noe som har gått her på KK-forum , i RV, og i tilfelle hvilket
>RV-arrangement det er snakk om? Det er veldig vanskelig å forholde seg til
>denne typen referanse hvis det var ment som innlegg til debatt!

De første sakene, som jeg mener det bør bli mer debatt, har sporadisk blitt
diskutert her på KK-forum, og litt i RV i forbindelse med programdebatten
foran landsmøtet. Men alt for lite begge steder.

De siste sakene,

>-Skal det det være verneplikt for kvinner?
>
>-Skal rasister ha ytringsfrihet?
>
>-Tilhører Yngve Hågensen borgerskapet?

er gjengangere i RV-miljøet som det fra tid til annen brukes mye energi og
engasjement på, en energi og et engasjement som mangler i forhold til de første
sakene.

En lignende ubalanse mellom temaer finnes på debattlista "tendens", som
er åpen for ikke-stalinister som er med i RV. Jeg har sendt en lignende
klagesang dit.

Trond Andresen