Re: Om internasjonale forbindelser

Anders Ekeland (anders.ekeland@step.no)
Fri, 05 Feb 1999 12:22:10 +0100

Kjell,
overskriften på mitt innlegg var "RVs sosialismesyn og RVs internasjonale
forbindelser". Mitt hovedargument var at den politiske utviklinga til RV
har gått sakte fordi deler av RV fortsatt står på en m-l plattform, noe som
en ser veldig klart når det gjelder internasjonale forbindelser. AKP og
gruppa Revolusjon lengter tilbake, lengter ettr en ny m-l internasjonal.
Det sier noe om sosialsimesynet deres.

En debatt mellom Kjell og meg av typen "Min gruppe i land XX er større enn
din" tror jeg ikke er så fruktbar. Det viktige spørsmåelt er:

Identifiserer Kjell seg med den typen sosialisme som det nordkoreanske, de
restene av de sovjetiske og øst-euroepiske og andre m-l grupper som deltar
på Brüssellseminarene står for? Er det fra disse partiene at RV kan hente
impulser til politisk fornyelse?

Men samtidig er de klart at det i et langt historisk perspektiv er en
sammenheng mellom en riktig politikk og oppslutning. Jeg mener også at en
kan se en slik tendens:

- tidligere dogamtiske m-l partier tar inn over seg deler av den
trotskistiske kritikken. For eksempel forsvarte AKP i sin tid
Moskvaprosessene - hvem gjør det i dag? Det å ikke forsvare
Moskvaprosessene er å gå politisk til venstre, er Kjell enig i det?

- i rike land: de ikke-stalinstiske gruppene overlever, mens m-l bevegelsen
går i oppløsning eller går i ikke stalinistisk retning. Det ville vært
interessant å se på utviklinga i Vest-Europa siden 1965.

- i fattige land: her bildet mer blandet. Men også her ser vi tendensen at
den tidligere så dominerende m-l bevegelsen går i oppløsning, blir "mykere".

Jeg har ikke sagt at det brasilianske kommunistpartiet er en smågruppe, AKP
er en smågruppe, på samme måte som FI seksjonene, SAP i Danmark og SP i
Sverige. I Brasil er FI en tendens innafor PT, antakeligvis mindre enn PC
do Brasil. Men hvis det er slik at sosialismesynet er viktig (jfr. NKP), så
tror jeg mer på at de revolusjonære kreftene innafor PT er framtida, og
ikke PC do Brasil.

For hvis vi er enige om at oppløsninga i m-l bevegelsen er en generell
tendens, så reises spørsmålet: Skal en forsøke å finne en ny m-l plattform?
eller skal man kjempe for et en genuint demokratisk sosialisme skal vinne
fram.

I Sovjet under Stalin, i Kina under Mao var det riktig å være "for folk mot
makta" og det var det trotskistene og andre revolusjonære marxister var.
Det er den tradisjonen vi bør bygge på, ikke den nordkoreanske, ikke PTBs
støtte til Ceaucescu.

Vh
Anders Ekeland

At 10:06 05.02.99 +0100, Kjell S Johansen wrote:
>At 19:44 29.01.99 +0100, Mathias Bismo wrote:
>>Anders Ekeland tar i dagens KK opp spørsmålet om Rød Valgallianses
>>internasjonale forbindelser.
>>
>>Et av Ekelands ønsker, er å knytte RV tettere opp til den trotskistiske
>>4. Internasjonale. Han hevder i samme åndedrag at AKPs deltakelse på en
>>konferanse arrangert av Workers Party of Belgium (som ikke er noen
>>internasjonale) gjør at RV inderekte var med der.
>
>Anders E. er jo MEDLEM av 4. Internasjonale, altså er RV også ...
>
>Jeg har sjøl deltatt på en av disse konferansene som Anders avskyr så
>sterkt. Der deltaok representanter fra partier (Det Anders kaller
>"smågrupper") med mange millioner medlemmer. (i tillegg til "ambasadører"
>fra Kuba og Nord-Korea og grupperinger/partier fra tidligere Øst-blokk land)
>
>Er det ikke på tide at Anders E (Hårstad for den saks skyld) begynner å
>vise hva de sjøl/deres gruppering GJØR, og ikke bare skjeller ut andre?
>Hvor mange medlemmer har nå AMG f.eks. siden de kaller PC do Brasil for en
>smågruppe??? Hva har trotskistene oppnådd i Norge????????
>Jeg trur mange ser mer på hva partier gjør enn bare hvor flinke de er til å
>skjelle ut andre.
>
>Stuff
>
>