opplysningen 180

J0RGEN STRICKERT (jas@feskar.net)
Fri, 5 Feb 1999 19:56:07 +0100 (CET)

Til orientering:

Dei ordinaere sendingene til den faglegpolitiske naerradioen
(som inntil vidare ikkje heiter anna enn) "Samfunnsradioen" (eks-RadioRV),
er anda ikkje
i gang. Pangstarten kjem i april, parallellt med hundreaarsdagen til LO.
Imidertid har vi faatt nytt tlf.nummer som kan vere greit aa ha:
73 52 93 01 / 02
Adressa er som foer: Postboks 4443 Hospitalsloekkan, 7002 Trondheim.
Ta kontakt og tips som gale!

Kameratsleg helsing,
J0RGEN STRICKERT.

J0RGEN STRICKERT
joergen.strickert@feskar.net
Sjoevegen 3, N-7053 Ranheim
73 90 16 06 / 73 52 57 70