Tungnemt svar til Tinnesand

morten.falck@aftenposten.no
Mon, 1 Feb 1999 18:51:47 +0100

Kjære Sonja Tinnesand.
Det er snilt at du nedlater deg til å ta det hele en gang til for oss
tungnemme.
Men altså: Hvis du har problemer med å lese Klassekampen fordi du er
uenig med AKP, oppfatter jeg det som et samarbeidsproblem. Jeg mener du vil
ha problemer med å gjennomføre dette som prinsipp. Men du er kanskje ikke så
prinsippiell at du også har problemer med å lese Aftenposten/VG fordi du er
uenig med Tinius Nagell Erichsen, Dagbladet fordi du er uenig med Orkla,
høre på NRK fordi du er uenig med Den norske staten, osv. osv.? Noen av oss
mener at det kan være både riktig og viktig å lese aviser vi er uenige med.
Kanskje noen av oss også har et politisk syn som skiller seg så mye fra det
gjengse Akersgata-synet, at det blei lite lesestoff igjen om vi skulle
forlange attest for politisk renhet før vi leste ei avis.
Åssen du enn snur og vender på det, er Klassekampen den eneste
dagsavisa i Norge som er for sosialisme. Du er sosialist, men altså så uenig
med det du oppfatter som AKPs definisjon av sosialismen at du ikke vil lese
KK fordi AKP er majoritetseier. Tillat meg å støtte Magnus Marsdals
karakteristikk av dette standpunktet som sekterisk. Mange av oss andre vil
jobbe for å holde Klassekampen i live, fordi vi mener den er et helt
nødvendig pustehøl i det tilfrosne politiske landskapet i Norge. Du vil ikke
det, og at jeg sier du er i din fulle rett, er neppe verken nedlatende eller
amatørpsykologisk.
Jeg oppfatter det når du sier du får ditt informasjonsbehov dekket
gjennom andre aviser, blader, tidsskrifter, nyhetsgrupper, postlister,
radiostasjoner osv. Det betyr enten at du er enig med dem i politikken de
står for, eller at du har andre prinsipper for dem enn for Klassekampen.
Jeg merker meg at du plutselig snakker om noe helt annet, nemlig at
avisa innholdsmessig er blitt "så dårlig", "bare én god journalist" osv.
Greit. Det er ditt syn. Mitt syn er ikke sånn, og jeg vil fortsette å støtte
KK. Du vil ikke, for du syns avisa var bedre under Paul Bjerke. (Hvorfor sa
du ikke med én gang at det var her skoen trykka? AKP eide jo mye større del
av aksjene i Paul Bjerkes redaktørtid, og har ikke skifta syn på sosialismen
siden da.) OK. Du vil altså ha en helt annen type avis enn jeg vil ha. Jobb
for det, du Sonja Tinnesand. Men la det også være greit at vi har
forskjellig syn.
Lykke til i arbeidet med å lage det du kaller ei god avis. Og skulle
du komme på andre tanker når det gjelder Klassekampen, så vil din støtte
alltid være velkommen.

Med vennlig hilsen

Morten Falck