Re:_Ornitologiens_trøst

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Fri, 29 Jan 1999 13:00:49 +0100

Det opprinnelige alarm-rop om å redde et KK i store vansker er nå i løpet av
de siste dagers debatt, fra Marsdals og Michelets side, forvandlet til en
sjølsikker triumfalisme - akkompagnert av smilende hoderysten over de totalt
urepresentative kverulantene på KK-forum. For massene der ute vil i stadig
større grad ha KK!

Jeg må forstå dette slik at man nå veit at KKs økonomiske vansker sikkert og
visst* vil bli løst, og at "framtida er lys, kamerater". Problemet er bare
noen få folk, som gnager på dette parti-tullet.

Vi kan derfor alle nå puste lettet ut. Takk for meg i denne omgang.

Trond Andresen

*****************
"Sikkert og visst" er en kjent og kjær frase fra magasinet "Kina i Dag",
utgitt av Kinas ambassade på det tidlige 70-tall: "Den tredje verdens
folk vil sikkert og visst seire..", etc.