Ornitologiens_trøst

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Wed, 27 Jan 1999 22:05:27

Siden jeg sjøl ikke har mottatt denne meldinga som jeg mener å ha sendt for
et par timer siden, sender jeg den på nytt. Jeg ber om unnskyldning hvis
noen herved mottar den for andre gang!

>At 15:12 27.01.99 +-100, Jon Michelet pakker sine saksopplysninger inn i
litterære beskrivelser om ornitologiske observasjoner denne gangen. Jeg
takker for opplevelsen, og når fjærfokket omsider senker seg slik at vi
igjen kan øyne saken, vil jeg kommentere det Michelet skriver om eventuelt
salg av AKP-aksjer:
>
>JM:
>>Et salg av de 1000 aksjene vi sitter med i ermet etter at vi fikk dem av
AKP er
>>NATURLIGVIS ikke det samme som et salg av AKPs aksjer. Det har jeg da
heller aldri påstått. Forsøket på salg av de 1000 er et forsøk på å skaffe
oss penger i den slunkne kista her og nå.
>>
>>At Arne E, våger å kalle et forsøk på salg av de 1000 aksjene for et
"håpløst utspill", tyder på at han ikke kan eller vil ta inn over seg
alvoret i situasjonen.
>>Han oppfordres herved til å slutte med all mistenkeliggjøringa der han
for gudene veit hvilken gang påstår - stikk i strid med det han kan lese i
åpen tekst fra min hånd - at jeg ikke får lov til at diskutere AKP-aksjesalg.
>
>
>
Kommentar:
Ditt initiativ for salg av 1.000 aksjer ble tatt med henvisning til mitt
forslag om salg av 2.800 aksjer *fra AKP*, og du lanserte det som en test
for hva markedet kunne ta unna ved et slikt storsalg. I så måte var
utspillet håpløst, og det fastholder jeg, fordi det store salgsargumentet
ved salg av aksjer fra AKP, er at AKP's eierandel reduseres til maksimalt
(ikke minst, som jeg tidligere har skrevet) 30%. Jeg vet situasjonen er
alvorlig for Klassekampen, og min påstand er at det er AKP's ansvar. Ved å
kjøpe aksjene som Michelet nå fallbyr, hjelper man AKP. Det vil jeg
fremdeles ikke anbefale.
>
>
>JM:
>>Jeg trodde at Arne E. hadde peiling på formalitetene ved et større
aksjesalg av typen emisjon. At han veit hvor lang tid det tar, og hvilket
formidabelt byråkrati man må gjennom både før og etter. (Brønnøysund!)
>>
>
Kommentar:
Jeg har faktisk så pass peiling, Jon Michelet, at jeg vet at dette *ikke*
er en emisjon (utvidelse av aksjekapitalen), men ganske enkelt en
overdragelse av aksjer fra en eier til flere andre. Det har børsen og
Brønnøysund ingenting med, (utover selskapets rapportplikt i etterhånd) og
AKP kan gjøre dette raskt, hvis viljen til å redde Klassekampen er til
stede. I motsatt fall kan det selvfølgelig treneres i det uendelige, også
med usannheter om nødvendige formaliteter.
Jeg ser Jon Michelet anfører partidemokratiet som noe som tar tid for AKP.
Det skal jeg la være å kommentere.

>JM:
>>Nå begynner Arne E. å minne meg om en av de rosa jappene han sjøl så
skarpt har kritisert, der de havna i en fiskefarse. På jappe-manér ønsker
han et kjappe-salg av AKP-aksjer.
>>
>>Hans ærlige kamprop hvis han stevner fram som han gjør (hvilket jeg ikke
håper) burde være:
>>
>>PRIVATISER KLASSEKAMPEN!
>>
>>TIL BØRSEN MED KLASSEKAMPEN, KAMERATER!
>>
>>Men Klassekampen er faktisk ikke Telenor, og vi har ingen Tormod
Hermansen luskende rundt i korridorene våre med erigert privatiseringspenis.
>>
>
Kommentar:
Dette kunne du ha spart deg, Jon. AKP kan raskt beslutte å selge en del av
sine aksjer, det er jeg overbevist om. Er ikke Klassekampen opprinnelig
privatisert, eller er AKP et offentlig organ for deg? Og hvilke japper
ville kaste bort sine penger på å investere i Klassekampen? (Hvem prøver du
å skremme?) Hvilke muligheter for avkastning av investert kapital kan du
love jappene, som ser at Klassekampen er på vei mot skifteretten etter å ha
blitt tilført mer enn fem millioner kroner for kort tid siden?
Hvis du lar være å mistenkeliggjøre meg, så skal jeg prøve å la være å
trekke dine intensjoner i tvil.
Forøvrig er jeg ikke tromsøværing, men hammerfesting bosatt i Tromsø.
Lykke til videre med dine ornitologiske studier. Jeg forstår de er til stor
hjelp og trøst i ei vanskelig tid.

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034