Forslag om abonnementsutvikligns-graf

Eivind Hovig (j.e.hovig@labmed.uio.no)
Wed, 27 Jan 1999 01:14:09 +0100

Internett er egnet til mangt og meget. Blant annet til grafiske
framstillinger. En grafisk framstilling vi aldri har fått fra Klassens avis
er pålitelige tall om abonnementsutviklinga sett i et lengre perspektiv.
Klassekampen er i økonomiske vansker og trenger det engasjement som
overhodet kan mobiliseres blant vennene. Jeg tror engasjementet for avisa
ville ha øket, dersom en regelmessig fikk informasjon om abonnementstall.
Dessuten gir kunnskap mer solid bakgrunn for egne meninger. (Hmm...)

Jeg er også informert om at ressursene nå er relativt begrensa. Men etter
min mening vil det være regningssvarende å sette av ressurser til ukentlige
(i verste fall månedlige) oppdateringer av opplagssituasjonen (evnt. en
ekstra graf for løssalgssalget) på vevs-sida. Jeg tror det er slik at
korrekte, reviderte opplagstall bare foreligger en gang i året. Men det er
jo ikke slik at det er vanskelig å skaffe seg en noenlunde pålitelig
oversikt, bare en definerer fornuftige kriterier. Og for min del hadde jeg
gjerne sett at denne gikk tilbake til -76 (var det vel at avisa blei
dagsavis?). Og at eventuelle endringer i forløp ble kommentert i
tilslutning til grafen.

Det hadde vært artig informasjon, det.

Hjertelig hilsen

Eivind Hovig