Re: Forslag om abonnementsutvikligns-graf

Lars Staurset (lars.staurset@statkart.no)
Wed, 27 Jan 1999 08:52:02 +0100

Eivind Hovig wrote:
> Jeg tror engasjementet for avisa
> ville ha øket, dersom en regelmessig fikk informasjon om abonnementstall.
> Dessuten gir kunnskap mer solid bakgrunn for egne meninger. (Hmm...)

Motargumentet er sjølvsagt at opplagstal o.l. er nyttig informasjon for
konkurrentar og fiendar, og derfor må haldast hemmeleg.

Her er det freistande å dra tråden til det andre debattemaet på KK-forum
akkurat no. Lenin, Stalin & Co sat vel også med data om sin eigen og
partiet sin styrke og veikskap, data som dei ikkje ville offentleggjere.
Dei kunne alltid grunngje det med at fienden ville tene på det. Nøyaktig
det same seier borgarlege styresmakter og næringslivstoppar alle stader
og til alle tider.

Er KK-eigaren AKP lik alle andre parti og bedriftseigarar? Eller kan dei
no vise at dei har lært av historia?

Fram med tala!

Lars Staurset