Re: Svar til Arne Eriksen

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Sun, 24 Jan 1999 13:03:27

At 11:38 26.01.99 -0800, Olav Randen skrev avslutningsvis:
Eigentleg trur eg ikkje Arne Eriksen er så usamd heller. Eg trur berre han
>skreiv før han tenkte.

Nei, jeg tror heller ikke vi er så uenige, og jeg håper du ikke tok min
spissformulering om (manglende) erfaring fra avisredaksjon altfor personlig
og alvorlig. Men jeg satte dette poenget bevisst på spissen (jeg tenkte
faktisk først!) for å dra deg og Trond Andresen ned på jorda. Har dere
oversikt over hvor mye penger det koster å stable ei avis på beina, har
dere peiling på hvor mye det koster å drive ei ny avis pr. måned, hvor
mange redaksjonelle ansatte mener dere avisa skal ha, hvordan skal
inntektene komme, fordelt på løssalg, annonser og abonnement, når kan avisa
eventuelt få offentlig tilskudd?
Hvis dere har tenkt på dette FØR dere la fram ønskedrømmer om hvordan ei ny
avis bør profileres redaksjonelt, så bør disse tankene komme ut slik at vi
andre kan se at ideene kanskje kan realiseres. Inntil videre betrakter jeg
ideene som luftslott, og luftslott som knappe ressurser kastes vekk på.
Hvis jeg har provosert noen med mitt innlegg, så var det for så vidt med
vilje, men i den hensikt å få diskusjonen relatert til det skrinne
jordsmonnet som for tida utgjør venstresida i Norge i dag.

Men for all del, dette er ikke argumenter for mobilisering for Klassekampen
slik den er i dag. AKP har vist at de kjører avisa til bunns - og det må de
få lov til å gjøre hvis de ikke legger om kursen. Legg om, eller fortsett
ned, det bør være parolen overfor AKP og Klassekampen. AKP har ansvaret og
man bør rette kravene dit i første omgang i stedet for å diskutere
luftslott. Hvis AKP fremdeles ikke vil høre på fornuft og konstruktive
forslag, da har de isolert seg sjøl og det vil være lettere å føre en
realistisk diskusjon om ei ny avis som ikke skal konkurrere med
Klassekampen.

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034