KK og krisa, et forslag

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Fri, 15 Jan 1999 20:57:15

Klassekampens krise er først og fremst politisk, selv om Mathias Bismo og
andre fremstiller det som et praktisk problem om stofftype og redigering
for et marked. Uansett hvilke endringer som gjøres, sliter KK med et
grunnleggende tillitsproblem blant folk som ønsker å støtte ei dagsavis på
venstresida. Alle vet hva jeg sikter til, og jeg skal ikke trette folk med
gjentakelser.

For å gå rett på sak: Jeg tror KKs redning ligger i at
1. AKP averterer en så stor andel av sine aksjer til salgs at AKP sitter
igjen med 30%, med forbehold om at ingen enkeltperson eller institusjon
får kjøpe flere enn 20 aksjer.
2. AKP selger aksjene til samme overkurs som gjaldt ved siste emisjon. AKP
beholder pålydende, som partiet har betalt for aksjene, og forplikter seg
til å gi overkursen til Klassekampen.
3. Jon Michelet bør sitte som redaktør.

Disse grepene kan ha mange fordeler: Det er ikke tale om en ny emisjon, og
det hefter dermed ikke børs-formaliteter ved et slikt salg. Det kan gjøres
kjapt slik at avisa fort får midler. Klassekampen vil få ny tillit i
bredere kretser ved at AKP gir fra seg noe av kontrollen av avisa. En slik
utvikling vil utvilsomt skape større interesse og nye abonnenter. Dessuten
vil salget til overkurs skaffe Klassekampen penger (jeg kjenner ikke alle
tallene og har ikke regnet på summen, kan noen gjøre det?) som kan komme
godt med på kort sikt.
Jon Michelet i stolen er en force for Klassekampen, skifte av redaktør vil
være svært uheldig.
AKP har ansvaret, og bør prioritere Klassekampens fortsatte eksistens foran
egen prestisje. Hvilken innflytelse kan AKP ha gjennom Klassekampen hvis
avisa blir redusert til ei åtte siders ukeavis?

Det er kanskje fåfengt, men nå er forslaget fremmet.

Hilsen
Arne Eriksen, abonnent.