Reaksjon_på_frekke_kremmere_

Odd_Storsæter (ostorsae@online.no)
Wed, 13 Jan 1999 21:59:53 +0100

Takk for reaksjon på innlegg om Kremmer Trond Lykke.

På vei til arbeidsplassen min står det nå SØNDAGSÅPENT 13 - 22. Fordi
kjøpmann og Høyremann Trond Lykke mener at han har lokaler ved en
buss-stasjon. Istedet for å spørre hva de nye vedtektene betyr, har han
ventet i 2 år for å smugåpne butikken første søndag i 1999. Han er
tidligere dømt for å holde ulovlig søndagsåpent.med en betinget dom. Han
tilbyr studenter jobb for billig betaling.

Dette er ikke verdens viktigste sak - men den er viktig for butikkansatte
slik som Glomm har skrevet fra Handel og Kontor. Det er da påfallende at
"Lov og orden" politikerne fra H og FRP tar bølgen for frekke kjøpmann. jeg
mente flåsete at en mann som tror at han driver en buss-stasjon når han
driver en butikk kanskje burde undersøkes. Men har nar gode venner blant
politikere og kanskje i politiet. Jeg synes faktisk politimesteren i Bodø
som reagerer bør få en støtte ! Jeg har sjøl jobba skift i mange år
tidligere og det var ubehagelig med små barn. Det at det øket med antall
som går ubekvem arbeidstid kan ikke være noe framskritt.

VG og andre store aviser har kjørt en usaklig kampanje mot Brustad-bua.
Alle forslag på innskrenking av åpningstid, størrelse elelr vareutvalg ble
konsekvent driti ut. Jagland ble avbildet evd siden av en pizza osv osv.
Det at butikkene er åpne flere timer fører til større kjøpepress og kan
tvinge småkjøpmenn vekk.

Men meningen med mitt første innlegg var å støtte butikkansatte og å si at
"kremmere" som er så frekke som Lykke burde få seg en smekk.

Det er mulig at Knut Johansen og jeg er uenige i dette. men jeg har valgt
ikke å handle i BUNNPRIS-butikkene etter det som hendte 03.01.99. Og jeg
håper at de andre kjedene ikek følger etter.

Det er påfallende at dette framstøtet kommer samtidig som studenter får
høyere markedsrente på studielån og lavlønnete mister retten til
sykepenger.

Jeg må gjenta at jeg savner Erling Folkvord på Stortinget i disse og
lignende saker.
Og da er jeg kanskje reaksjonær ?

Med hilsen

Odd Storsæter
Trondheim