VS:_Uhøflige_kjpømenn_!

Odd_Storsæter (ostorsae@online.no)
Wed, 13 Jan 1999 22:01:52 +0100

----------
> Fra: Odd Storsæter <ostorsae@online.no>
> Til: sidet@vg.no
> Emne: Uhøflige kjpømenn !
> Dato: 5. januar 1999 19:12
>
>
> I VG har det vært en debatt om ungdom og høflighet. Dette ble også tatt
opp
> i statsminister Kjell Mange Bondeviks nyttårstale nylig. Men hvordan kan
VG
> vente at ungdom skal være høflige og følge regler og oppfordringer når
> handelsstanden bryter lukkevedtektene og prøver å bløffe med å si at en
> butikk egentlig er en rutebilstasjon ? Når næringslivet, enkelte aviser
og
> borgerlige aviser tar bølgen for kremmere som i ren profittinteresse ikke
> bryr seg om lover og regler, hvordan kan de samme politikerne og de samme
> aviser kreve at ungdommer skal være snille og greie og følge regler ?
>
> Med sosialpolitisk hilsen
>
>
> Odd Storsæter
> Overlege
> Trondheim
>
>
>
> Adresse: Odd Storsæter Nedre Møllenberggate 49B 7014 Trondheim