Pensum:

Sist oppdatert:   19/8 - 2019

Følgende er pensum:

  1. Programming in C, 4.utgave   (stort bilde) av Stephen G.Kochan, Pearson 2015:  
    Anbefalt støttelitteratur:
  2. Alle eksemplene (EKS_xx.C) - se kolonnen "Eksempel" her

  3. Emnelærers ulike notater - se kolonnen "PDF" her

  4. Heftet med oppgaver

  5. Tidligere eksamensoppgaver (og deres løsningsforslag) på EKSAMEN

Tilbake til hjemmesiden for emnet.