Emnets opplegg:

Sist oppdatert:   19/8 - 2019

Sidehenvisningene er til boka "Programming in C", 4.utgave, Stephen G. Kochan, Pearson 2015.

 
  Dato     Tema/stikkord     Kap     Sidenr     PDF     Eksempel     Oppgave     Release  
  Mandag 19/8     1a Oppstart                          
  Torsdag 22/8     1b Info om emnet                          
  Torsdag 22/8     1c Problemløsning             Problemlosning         Nr.1 i heftet      
  Fredag 23/8     2a Programmering             Programmering         Nr.2 i heftet      
  Fredag 23/8     2b Kompilator / Utviklingsmiljø (IDE)     1     5-10     Installering / Bruk  
  av Code::Blocks  
      Installer Code::Blocks  
  Utfør pkt.1 og 2 i "Bruk"  
   
  Onsdag 28/8     3a Første programmer     2     11-19++         EKS_01.c
  EKS_02.c
  Nr.3, 4 og 5 i heftet      
  Onsdag 28/8     3b Kommentering             Kommentering         Nr.6 i heftet      
  Fredag 30/8     4 Variable og aritmetiske operatorer     3 og 6     21-26, 28-39++, 111(-113)     Navnekonvensjoner     EKS_03.c
  EKS_04.c
  EKS_05.c
  Nr.7, 8, 9 og 10 i heftet      
  Fredag 6/9     5a Array og tekst/streng (grunnleggende)     6 og 9     95-100, 106-107, 108-109, 193-195         EKS_06.c
  EKS_07.c
  Nr.11 i heftet      
  Fredag 6/9     5b Innlesning / utskrift   (I/O)     6, 9 og 15   115-117, 204-206, 215-217, 345-358         EKS_08.c   Nr.12 i heftet    
  Onsdag 11/9     6a H-filer, enum (oppramstype)     12 og 13     311-314, 319-323, App.B         EKS_09.c       Oblig 1
  Onsdag 11/9     6b Større programeksempel                 EKS_10.c        
  Fredag 13/9     7 Løkker (for).   Relasjons-operatorer.     4 og 6     43-56, 100-106, 107-108         EKS_11.c
  EKS_12.c
  Nr.13 i heftet
  www.studieteknikk.no  
   
  Onsdag 18/9     8 Løkker (while, do).   Logiske operatorer.     4     56-63         EKS_13.c
  EKS_14.c
  EKS_15.c
  Nr.14 og 15 i heftet      
  Onsdag 25/9     9 Flerdimensjonal array.   Større programeksempel.     6     113-115         EKS_16.c
  EKS_17.c
  Nr.16 og 17 i heftet      
  Fredag 27/9     10 Valg (if)     5     65-83         EKS_18.c   Nr.18 og 19 i heftet      
  Onsdag 2/10     11 Valg (switch)     5     83-92         EKS_19.c   Nr.20 i heftet     Oblig 2
  Fredag 4/10     12 Større programeksempel.   Mer om tekster.     9     199-202, 226-229         EKS_20.c        
  Mandag 7/10     13 Funksjoner (u/ m/parametre)     7     119-126, 133-135, 151-158     Funksjoner     EKS_21.c   Nr.21 og 22 i heftet      
  Onsdag 9/10     14 Funksjoner (returverdier)     7     126-130, 135-137         EKS_22.c   Nr.23 og 24 i heftet      
  Onsdag 16/10    15 Funksjoner (og arrayer)     7     130-133, 137-151         EKS_23.c   Nr.25 i heftet     Oblig 3
  Fredag 18/10     16 Større programeksempel.   Mer om tekster.     9     195-199, 202-204, 207-214, 217-218         EKS_24.c        
  Mandag 21/10     17 Struct (grunnleggende, initialisering, arrayer)     8     163-169, 178-183, 185-189         EKS_25.c   Nr.26 og 27 i heftet      
  Fredag 25/10     18 Struct (som parametre til og retur fra funksjoner)     8     169-177, 183-185, 218-221         EKS_26.c   Nr.28 og 29 i heftet      
  Onsdag 30/10     19 Større programeksempel.   Debugging.     (17)         Debugging     EKS_27.c   Nr.30 i heftet (= "oblig 3.5")    
  Fredag 1/11     20 Pekere (grunleggende, og array)     10     233-241, 251-252, 258-261, 272-275++         EKS_28.c
  EKS_29.c
  Nr.31 og 32 i heftet      
  Onsdag 6/11     21 Pekere (og funksjoner.   Referanseoverføring.   Memoryhåndtering)     10 og 16     252-255, 261-272, 384-388         EKS_30.c
  EKS_31.c
  Nr.33, 34 og 35 i heftet      
  Fredag 8/11     22 Pekere (til flere tekster/structer.   Lister - LIFO/FIFO)     10 (og 16)     241-251, 255-258, 388-389         EKS_32.c
  EKS_33.c
  Nr.36 i heftet     Oblig 4
  Onsdag 13/11     23 Verktøykassen 'LesData.h'.   Større programeksempel.                 EKS_34.c
  LesData.h
  EKS_35.c
       
  Fredag 15/11     24 Filer     15     362(358)-368(371)         EKS_36.c
  EKS_37.c
  EKS_38.c
  Nr.37 og 38 i heftet      
  Onsdag 20/11     25 Større programeksempel                 EKS_39.c   Nr.39 i heftet (= "oblig 4.5")    
  Fredag 22/11     26 Repetisjon,   oppsummering,   eksamensråd
       Om digital eksamen i Inspera (lær deg dette!)  
                       

 

Tilbake til hjemmesiden for emnet.