NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
English/engelskFagområde biofysikk


Forskning
Transport av terapeutiske molekyl i kreftvev

Publikasjoner


Undervisning
Høst 2007:TFY4265 Biofysiske mikroteknikker

Høst 2007: Fordypningemne: TFY5 Fysiologi

Vår 2008: TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk

Prosjektoppgaver

DiplomoppgaverCatharina de Lange Davies 

Professor i fysikk, biofysikk, Institutt for fysikk
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU

Besøksadresse:

Realfagbygget B4-152

Postadresse:

Høgskoleringen 5, 7491 Trondheim

Telefon:

73 59 36 88

Fax:

73 59 86 84

E-post:

Catharina.Davies@ntnu.no