22-10-98
 

Faste sider:
Messer
Energitorget
Arkiv
Om oss
Abonnere
NIF, NITO, PF Forsiden

Internett:
Ny ukentlig spalte om web: Dagsnett

Jobb:
Alle annonser fra TU ligger på Jobbguiden

Blader:
Våre Veger
Technica

 

 

   

Annerledes-landet Norge

Få vestlige land forakter kunnskap og vitenskap mer enn Norge. Dette gjenspeiles i sammensetningen av den norske regjering.

I september var jeg på konferanse i Hamburg. To guruer innen et plastområde hadde samlet 400 av sine kolleger til en uke med faglige diskusjoner og nyhetsutveksling på et område som er både akademisk og kommersielt interessant. Men det var ikke et sånt fagområde som omtales i avisene - derfor var det ikke mange andre som viste interesse for det som skjedde. Skjønt, dette var i Tyskland. Ikke i Norge. Annerledeslandet.
Derfor ble hele forsamlingen invitert til mottagelse hos borgermesteren i hans rådhus. Vi ble samlet i en sal som var i knappeste laget til en så stor forsamling, men med en så overdådig utsmykning at det var et slott verdig. Og vi hørte på en tale som mest av alt minnet om en norsk 17.mai-tale: Så full av selvfølgeligheter at det nesten var morsomt. Etter hvert gikk det imidlertid opp for meg at det som var selvfølgelig i Tyskland ikke var det samme som i Norge, og da ble det interessant.

VM på ski er viktig
Joda, vi har hørt Marvin Wiseth skryte av det teknologiske miljøet i Trondheim. "Trondheim er den byen med høyest IQ pr. kvadratmeter", eller noe sånt, forkynte han ved åpningen av VM på ski. Men jeg har aldri hørt ham tale ved en vitenskapelig konferanse ved sin bys universitet, selv om Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) er langt større enn det samlede universitetsmiljøet i Hamburg, i forhold til folketallet. Og jeg har heller ikke hørt ham - eller noen annen representant for trønderbyen - fokusere vitenskapen og forskningen som ble utøvet ved NTNU, og påpeke hvilken betydning vitenskapen har og har hatt for vår velstandsutvikling.
Det gjør derimot hr. Bürgermeister Otwin Runde, i helt klare ordelag. På direkte spørsmål påpeker han at han har hele sitt byråd bak seg i dette synspunktet. Så viktig mener man forskningen er, at man i Hamburg har vedtatt å opprette et nytt, internasjonalt teknologisk universitet, Northern Institute of Technology. Universitetet er så internasjonalt at all undervisning skal foregå på engelsk. Universitet har ikke en gang et tysk navn, så NTH-forkortelsen vil fortsatt stå ledig.

Hva med en kunnskapsminister?
På flyet hjem til Annerledeslandet valgte jeg meg en norsk løssalgsavis.
Førstesideoppslag: Den norske regjeringen var på bånn, den hadde mindre utdanning enn noen annen regjering vi kan sammenligne oss med. I land somEngland, Tyskland, USA, Japan og Sveits har samtlige regjeringsmedlemmer universitetsutdanning. Dette er i stor grad de landene i verden som har hatt størst suksess i forskning og teknologiutvikling. Norge har kanskje den mest akutte krise i den vestlige verden innen universitetene. Det må være lov å antyde at det kan være en sammenheng.
Kanskje enda mer skremmende blir det når man ser på hvilke ministre som har fagkompetanse og hvilken kompetanse de har. Det er ikke en eneste som har kunnskap om teknologi eller realfag. Landets miljøvernminister harutdanning som gullsmed, landets forskningsminister har handelsskole, og olje- og energiministeren er jurist. Industriministeren - eh, næringsministeren - er sivilagronom. Ikke en eneste en av dem har en formell bakgrunn som kan hjelpe dem til å stille kritiske spørsmål om emner av helt sentral betydning for Norge. Det eneste de kan er å sikre at sluttproduktet er politisk spiselig.

En politisk korrekt amatør
Joda, jeg vet at Guro Fjellanger har vært aktiv i miljøbevegelsen. Dette har helt sikkert gitt de riktige holdningene, men neppe den solide kunnskapen.
Jeg snakker av erfaring. For et par år siden tok jeg en test på sentralledelsen i en stor norsk organisasjon som særlig har markert seg i gasskraftsaken. Kunnskapen var mildest talt skremmende svak, blant annet var det 90 prosent som mente at jordens overflatetemperatur hadde steget mer enn en grad siden århundreskiftet. En detalj kanskje, men en avslørende detalj.
Ikke en eneste en som seriøst har prøvd å sette seg inn i klimaproblematikken kan ha unngått å oppdage at temperaturstigningen bare er drøye en halv grad. Så det var det ikke mange som hadde gjort.
Det å få sin miljøkompetanse fra en miljøorganisasjon kan derfor være like tvilsomt som å få sitt vitenskapssyn fra James Bond-filmer. Begge deler ser ut til å være akseptert i Norge i dag.

Annerledes-talen
Det er synd jeg ikke visste om regjeringens manglende faglige kompetanse før konferansen. Det ville ha vært interessant å høre borgermester Otwin Rundes syn på dette. Han leder en by med 1,6 millioner innbyggere. Sett i forhold til dette burde Jon Lilletun ha talt til deltakerne ved en tilsvarende konferanse i Trondheim. Tro det den som kan. Men om han hadde kommet, kunne det ha blitt en interessant tale. For tyskerne.
Jon Lilletuns løsning er å omdefinere kunnskapsbegrepet: "Realkompetansen er summen av den erfaringskunnskap og den praktiske og teoretiske kunnskap man har samlet. Det er en erkjennelse at det finnes flere kunnskapsveier. Vi skal bryte ned kunnskapsgrensene."MARTIN YSTENES
er professor i uorganisk kjemi og spesialmedarbeider i Teknisk Ukeblad.

 

 

 
  © Ingeniørforlaget AS     Kontakt: web@tekblad.no