Kilde: http://barn.ystenes.com
http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/barn

Barn i nød! - En del interessante sitater.


I stedet for at barna får utviklet talentene sine, presser vi dem gjennom nederlag etter nederlag på skolen. Det er idioti satt i system. Du kan drepe et barn på den måten. Anne-Cath. Vestly i Adresseavisen, 8. september 2001. Riktignok gjaldt dette musikktalentene, men hvem vil forsvare en påstand om at dette er et unikt problem for dette ene talentet?

"Skolen skal lytte til kendsgerninger, ikke letfærdig ideologi hverken af den ene eller anden farve. Derfor må i hvert fald vi, der arbejder med  undervisning, være forpligtede til at sætte os ind i tilgængelig viden." (Jørgen Stampe, formand for DLF's pædagogiske udvalg, i en debatt i fagbladet "Folkeskolen", 35/2000)

"SKOLEN FORSØMMER DEN VELBEGAVEDE:  Folkeskolen har i snart en generation svigtet de velbegavede børn fra ikke-boglige miljøer ved ikke at give dem en tilstrækkelig faglig ballast. Pga. den udelte folkeskole opnår disse børn slet ikke det faglige niveau, de har evner til. Derfor bliver forældrenes støtte og opbakning mere afgørende end den fx var i 60erne. Det kan derfor ikke undre, at det er de veluddannedes børn, der befolker universiteterne". (Kristen Aalling, lektor og studievejleder, til Politiken, sitert i "Undervisningsministreriets nyhedsbrev", 5. oktober 1998.)

"It is clearly stated that the school should help every child to develop its potential, according to individual assets. But the school system in Norway has also been used as a political instrument to subdue the growth of social class-differences in the norwegian society. ... A strong rejective attitude against organizational level-differentiation, is widely rooted in this country. This has had consequences for the whole discussion about intellectual gifted and talentedness. The most conspicuous is the lack of discussion and debate about the subject, on a vocational basis and level. However, some political rhetoric can be heard from time to time." Fra Hovedoppgaven til Huijbens,Universitetet i Oslo, 1991.

Fig. ...viser at de evnerikes innstilling til skolen snarere er negativ enn positiv, jamført med gjennomsnittselevens - trass i mange grunner til å vente det motsatte. Tabell ... er ... en slags rankingliste der fag og aktiviteter som de evnerike har angitt mest positiv innstilling til (i forhold til midtre evnegruppe), er plassert øverst. ... Øverst finner vi friminutter og gymnastikk, mens hele nederste del av lista er besatt med teoretiske fag og aktiviteter. Dette er stikk i strid med hva vi måtte vente om det var slik at gode prestasjoner i forhold til kravene ... uten videre førte til positiv innstilling. ... Den eneste ... som kan forklare disse funnene er... : Skolen, og spesielt de teoretiske fagene, er ikke utfordrede nok til at de evnerike elevene skal bli virkelig engasjert. Arnold Hofset i "Evnerike barn i skolen", Universitetsforlaget 1970.

Elever med evner betydelig over gjennomsnittet har bare i liten grad vært gjenstand for offentlig oppmerksomhet. Det er tvilsomt om vi har råd til å vente lenger. Arnold Hofset på bakside av "Evnerike barn i skolen", Universitetsforlaget 1970.