Når tungen løper løpsk

Rundt 80 000 nordmenn sliter med løpsk tale. Dette taleproblemet er nesten dobbelt så vanlig som stamming. Men det fins hjelp å få. Vær obs når smårollingen babler i vei i rasende fart. Løpsk tale bør behandles.

LØPSK TALE
 • Mørketallene er store og forskningen beskjeden. En tysk undersøkelse viser at minst 1,5 prosent av befolkningen er rammet.
 • Forskere mener løpsk tale skyldes en nevrologisk svikt.
 • Personer med løpsk tale har
  mange pauser når de snakker. Noen pauser er tomme, andre
  fylles med lyder. De snakker fort.
 • Det er flere gutter enn jenter som rammes.
 • Barn med løpsk tale er ofte utadvendte og aktive, men også rastløse og ukonsentrerte. De har ofte flakkende blikk.
 • De er sosialt klønete og kan ha problemer med å få seg venner.


 • RÅD TIL FORELDRENE
 • Vær et godt forbilde. Snakk tydelig og langsomt selv. Bruk korte setninger.
 • Du skal ikke rette på barnets tale, men rose når det uttrykker seg forståelig.
 • Pass på å ha øyekontakt med barnet når dere snakker sammen.
 • Lytt til det barnet har på hjertet. Alt som kan øke barnets selvrespekt er positivt.
 • Barn med løpsk tale har ofte tusen ting på hjertet. Hjelp det til å fortelle én ting av gangen. "Først tok dere toget, hva gjorde dere etter togturen?"
 • Tren på kommunikasjon. Fang barnets oppmerksomhet mot deg som samtalepartner: "Fikk du med deg det jeg sa?"
 • Når barnets setninger er uforståelige, så forklar at "nå fikk ikke øret mitt med seg det du sa, kan du si det på en annen måte?"
 • Les mye for barna, men i rolig tempo. Bruk god tid ved punktum, komma, avsnitt.
 • Kan barnet lese selv, er høytlesning fin trening. Få barnet til å redusere taletempoet der det er naturlig.
 • Å skape struktur, oversikt og orden i hverdagen er viktig.
 • Spill gjerne spill, for eksempel bilder som skal legges i riktig rekkefølge.
 • Ha gode rutiner. Ordne skolesekken dagen før. "Etter skoletid spiser du, så gjør du lekser og så kan du leke med venner."
 • Fordi barna ofte mangler sosiale ferdigheter, må de lære hvordan de henvender seg til andre barn.
 • Les også
  Flytvansker. Ikke sjelden støter vi på personer som durer i vei, "slurer" på stavelser, kutter endelser og snubler i ordene. Alt mens de hopper fra ett tema til et annet. Kanskje ser du vedkommende igjen på talerstolen neste dag, der han til din overraskelse snakker flytende og velartikulert. Folk med løpske tunger kan nemlig kontrollere talen under press.

  Trenger hjelp

  Problemet starter tidlig i livet, når barnet begynner å snakke i hele setninger. Jo tidligere foreldre avdekker taleproblemene, jo fortere kan hjelpetiltak settes inn, understreker logoped Ragnhild Rekve Heitmann. Hun arbeider ved Eikelund Kompetansesenter i Bergen og er spesialist på denne type taleforstyrrelse. Også barnehage og skole bør være på vakt. Løpsk tale er nemlig ikke noe som går over av seg selv med tiden, slik man feilaktig trodde før.

  Lite brydd

  I motsetning til stammere, virker det som om "løpske" barn ikke blir hemmet i sitt talebehov. Der stammere blir brydd og tause, durer de "løpske" ubekymret i vei. Ofte er belastningen størst for omgivelsene, som skal prøve å forstå den løpske. Samtidig sliter barna ofte med sosiale relasjoner. Å lære dem sosial kompetanse, er derfor en viktig del av behandlingen i tillegg til taletrening. - Det er ikke sikkert at barn med løpsk tale vil bli kvitt taleproblemene helt. Men de kan bli mye bedre og samtidig få hjelp til å rydde i sin noe kaotiske verden. Råd og kyndig hjelp vil kunne øke livskvaliteten. Samtidig er det viktig å spre kunnskap og aksept rundt rytmeforstyrrelse, og på den måten avmystifisere problemene, sier Rekve Heitmann.

  Dette er en artikkel fra www.aftenposten.no.
  Oppdatert: 31. august 2004 kl.00:16
  Adressen til denne artikkelen er: http://www.aftenposten.no/forbruker/helse/article860172.ece