Virker homøopati?

 

Homøopati virker, men er det noe mer enn placeboeffekt og homøopatenes trøst? Den største studien hittil (Egger et al., Lancet 2005) konkluderte med at homøopatenes medisin ikke har noen direkte fysisk effekt. Homøopatene mener studien er misvisende, men henviser gjerne til eldre studier etter samme metode (eks. Linde et al., 1997), som gav dem et visst håp.

 

Klassisk homøopati baserer seg på fortynninger som er så lave at det ikke finnes noe aktivt stoff igjen, ikke et atom. Hadde homøopati virket utover placeboeffekten, ville det vært brudd på dagens anerkjente naturlover. På tross av mange til dels fantasifulle forsøk, er ingen i nærheten av å kunne gi en vitenskapelig holdbar forklaring på en eventuell effekt.

 

Hva hadde skjedd om forskerne hadde bevist at det var en reell effekt av homøopati, en effekt som måtte vært basert på ukjente naturlover og som man dermed ikke hadde noen mulighet til å forutsi konsekvensene av? Myndighetene hadde krevd testing og registrering av alle mulige bivirkninger, homøopatene måtte tegne ansvarsforsikringer overfor pasienter og ansatte, og spill og rester måtte behandles som spesialavfall inntil man fant en sikker teknologi for å bli kvitt den homøopatiske virkningen.

 

De som hadde gledet seg var fysikerne og kjemikerne som fikk nye naturlover å forske på, farmasøytisk industri som er de eneste som har kompetanse og økonomi til omfattende testing og teknologene som skulle utvikle renseprosessene. Tenk hva forskerne kunne brukt den nye forståelsen til, kanskje også militæret og terrororganisasjoner kunne utviklet nye våpen ut fra den nye kunnskapen?

 

Selvfølgelig er homøopati ufarlig, sier homøopatene. Skal man stole blindt på påstander fra de som tjener penger på å bryte naturlover på bakrommet uten dokumentasjon? Vi gjør det, vi stoler på dem. Ingen stiller krav, verken myndigheter, eller miljø– og forbrukerorganisasjoner. Hvilket beviser at vi ikke tror det har noen virkning. Så lenge ingen resultater viser at de har rett.

 

Men resultater som viser at homøopatene tar feil, viser at de blir forfulgt, og det hjelper på placeboeffekten.