Spørsmål før eksamen 2000.

 • Spørsmål: Hvilke av spørsmålene fra tidligere eksamener i andre fag er relevante?

  Svar: De aller fleste. Unntaket er de som er laget for byggstudenter og som omhandler emner som er spesifikke for disse. Eks. Sementkjemi, stål og visse emner innen korrosjon.

 • Spørsmål: Er det mange feil i løsningsforslagene på eksamnene?

  Det er nok det. De fleste løsningsforslagene er laget på kort tid, for å få dem ferdig til eksamen var ferdig. Skal prøve å rydde opp etter hvert, jeg har sett at det er flere feil enn jeg var klar over. (En del er nå ryddet opp)

 • Spørsmål: Hvorfor er ikke fjorårets eksamen på nettet?

  Svar: Fordi jeg ikke hadde noe med den å gjøre, jeg har den rett og slett ikke, selv.

 • Sprøsmål: Er E = Eo i oppgave 4b i eksamen 11/12 1996?

  Svar: Ja. Fordi her faller alle stoffer bort, og vi står igjen med H2O, H2 og O2. MEN hvis man bruker er ligning som inkluderer OH- for en av halvreaksjonene, og H+ for den andre, vil disse ionene ikke falle mot hevrandre. Da vil man måtte ta hensyn til konsentrasjonene av disse, og E er ikke lik Eo.


 •