Forslag til pensum fra Zumdahl, 2. ed.

NB! Ikke formelt og nøyaktig pensum. Formulert for "maskin"-faget 1997, og kun korrigert for en vesentlig forskjell mellom fagene. Kapittelnummer og sidetall er ikke oppdatert for de nye versjonene.