Pensum i fag TMT4105


Det er ikke definert et pensum på klassisk måte i dette faget. Fagets pensum defineres av øvingene, og av noe stoff som må leses og som går ut over det som presenteres i øvingene. Hva slags stoff dette er går fram av framdriftsplanen

En oversikt over hva du skal lære i faget finner du her.

Dette medfører at det i utgangspunkt er fritt fram for den enkelte å selv velge lærebok. Så lenge læreboken er en nyere kjemibok for universitetsnivå, så skulle det være trygt. Det anbefales å lese læreboka - ikke bare gjøre øvingene. Leser man faget etter å ha gjort øvingene, vil man oppdage at det meste er forståelig, og at man får mye informasjon som utdyper det man har arbeidet med og kobler forståelsen til faktsik kunnskap.

Anbefalte bøker er:

Atkins and Jones: Molecules, Matter and Change.
Atkins and Jones: Chemical Principles
Zumdahl: Chemical Principles
Brady: Generell Kjemi.

Brady anbefales bare for de som har så store problemer med engelsk at de vet at språket vil skape problemer for dem. I utgangspunktet bør man lære seg begrepene på engelsk, i alle fall hvis man ønsker å ha mulighet til å gå inn i bedrifter som satser på et internasjonalt marked. De færreste kjenner de engelske kjemiske begrepene før de begynner med faget, men jeg har aldri sett at det har vært et problem.

De to "Chemical Principles" går noe dypere enn "Molecules, Matter and Change", og forsåvidt også "Brady". Denne utdypingen er dog ut over det som er direkte relevant for fagets pensum. I det forrige faget var "Atkins and Jones: Molecules, Matter and Change.", den boken som ble foretrukket av flest, fulgt av Brady.

En evaluering av bøkene fra studentene viste at Zumdahl og Atkins and Jones kom meget likt ut. Brady fikk klart svakere vurdering. Dette kan skyldes at det er en statistisk sammenheng mellom språkforståelse og kjemiforståelse, og de som er faglig svake vil naturlig nok ha vanskeligere for å forstå forklaringer og fatte interesse for beskrivelsene. Det farger vurderingene.

For to bøker som tidligere ble definert som pensumbøker, er det laget forslag til pensumlister.

Pensumliste, basert på Zumdahl Chemical principles. (2. utgave)
Pensumliste, basert på Atkins and Jones Molecules, Matter and Change. (3. utgave)

For nyere utgaver vil sidetallene og endog kapittelnummereringen avvike, så da må man regne med å bruke hodet i tillegg for å finne fram til hva man bør lese.