Pensum for fag SIK3005, basert på boken: 

P. Atkins og L. Jones : "Chemistry, Molecules, Matter and Change", 
3 ed., W. H. Freeman and Company, New York 1997.

Alle 24 basisøvinger og 12 hovedøvinger med løsningsforslag er det viktigste pensum, det er dette som definerer hvilke logiske prinsipper som skal forstås. Flere av kapitlene er først og fremst støtte til forståelsen av emnene behandlet i øvingene. Utover dette kreves det noe faktakunnskap, som er beskrevet i det skriftlige pensum. Deler av pensum går derfor utover det som har vært behandlet i øvingene, også disse deler vil bli testet ved eksamen.

4. ed. ligner mye på 3. ed. Det er noen forskjell i inndelingen i underkapitlene, men stor sett skal det vel være mulig å selv finne fram hva forskjellene består i.