Faginformasjon for fag TMT4105

Kjemi for studenter ved PUP og Energi og miljø

Faglærer: Professor Martin Ystenes; rom 307C, K I; tlf: 94008, epost: martin@ystenes.com

Øvingsmedhjelper:

Fagopplegg: 4F + 4Ø (= 12 Bt.)  2,5 vekttall / 7,5 studiepoeng.

Ukeplan:

Hver uke har et gjennomgående tema. Uken begynner på tirsdag og avslutters med øving påfølgende mandag. (Dette er gjort på grunn av timeplandestede tider.)

1. dag: Hovedøving (2Ø): Mandag: 17.15-19.00 i R7
2. dag: Basisøving (F+Ø): Tirsdag: 15.15-17.00 i R7
3. dag: Basisøving (F+Ø): Torsdag: 8.15.-10.00 i R7
4. dag: Forelesning (2F): Fredag: 10.15-12.00 i R7  

1 og 2. dag: F + Ø. Disse timene brukes til læring av de nye prinsippene/metodene. Dobbelttimene legges opp som en øving i forelesnings-sal. Oppgavene vil begynne på et lavt nivå, men vil delvis ligge utenfor det dere vil ha mulighet for å klare riktig umiddelbart. Det blir gitt ytterligere informasjon i løpet av timen, og mange av oppgavene vil bli gjennomgått. 

Hver av dobbelttimene (unntatt hovedøvignen) begynner med et 5-10 minutters sidesprang. Dette omfatter presentasjon av miljørelaterte emner, eksempler fra kjemien (gjerne dagsaktuelle), men også eksempler på bruk av den vitenskapelige tenkemåte innen andre områder av naturvitenskapen. Også læringsprinsipper blir tatt opp.

3. dag: 2F. Disse timene skal oppsummere prinsippene fra basisøvingene og sette det i sammenheng med andre deler av faget, samt vise konkret anvendelse av prinsippene med tilknytning til senere fag. Noen av disse timene foreleses av faglærere fra Maskin.

4. dag: 2Ø. Ordinær øving.

Øvinger:

Obligatoriske øvinger: 50% kreves kjent. Dvs. halvparten av basisøvingene fra 1. og 2. dag skal være godkjent, og halvparten av hovedøvinger fra 4. dag skal godkjennes. (OBS! 50% godkjent er lavere enn det som er vanlig i slike fag, så det ligger allerede en "sikkerhetsmargin" inne i dette tallet. Du kan risikere at en øving blir bort, at en øving ikke blir registert etc. Normalt vil ikke dette skape noe problem, og vi retter det raskt hvis vi finner feil. Unntaket er hvis du planlegger å levere akkurat et minimum, og du ikke har noe å vise til som viser at du har levert flere enn de som er registrert. Da er det som ellers i samfunnet: Du må regne med at det av og til kan gå galt hvis du satser på at det skal gå akkurat og du ikke tar høyde for uregelmessigheter. Så ideelt er ikke dette samfunnet!)

Oppgavene til basisøvingene leveres ut i begynnelsen av timen og skal fortrinnsvis leveres inn i timen, alternativt i begynnelsen av første påfølgende time (F+Ø eller 2F). 

Oppgavene til hovedøvingene blir delt ut samtidig med ukens 1. basisøving. Også disse leveres fortrinnsvis i løpet av øvingstimen, men de kan alternativt leveres inn den påfølgende uken i begynnelsen av første time på samme ukedag som oppgavene normalt blir utlevert.

Øvingene leveres inn i hyllene i gangen nordøst for auditoriet. Studentassistentene vil hente øvingene på noe ulikt tidsrom, men de kan hente dem så snart løsningsforslagene er utlevert. Pass på at du leverer i riktig hylle. Leverer du feil, vil vi prøve å rette det opp, men sjansen for at øvingen ikke bli registrert blir vesentlig større. Husk navn, og pass på at navnet er leselig, særlig hvis du vet eller har mistanke om at navnet ditt kan forveksles med andres.

Vi vil passe på at øvingene blir levert ut i riktig hylle, men vi tar ikke ansvaret for at dere holder orden i hyllene i etterpå. Hvis øvingene dine forsvinner fordi andre roter det til, så må dere ta det opp med medstudentene. Jeg kommer ikke til å leke barnepike hvis dere ikke klarer det selv.

Forventet bakgrunnskunnskap:

Studiet forutsatte tidligere kunnskap tilsvarende 2Kj. Dette kravet er nå fjernet, men kravene fra arbeidsgiverne og forutsetningene for senere fag er ikke redusert. Den som har mindre kjemikunnskap enn 2Kj må derfor regne med å bruke noe tid på å oppdatere seg, og må arbeide mer med faget underveis. Det samme gjelder den som har 2Kj, men som egentlig ikke har brydd seg som å lære faget.

Før høstsemesteret ble det arrangert et oppfriskningskurs i kjemi. På siden for dette kurset finner man informasjon for den som ønsker å forberede seg. Se : http://forkurs.ystenes.com. Det viktigste å lære seg før man starter, hvis man ikke kan det, er de viktiste grunnstoffene og de viktigste kjemiske formlene. Se særlig øvingene de to første dagene under forkurset.

Det vil bli organisert frivillige ekstratimer i faget, en dobbelttime i uken, i to grupper tilpasset timeplanene for maskin og energi og miljø. Studenter innen metallurgi velger de som passer deres timeplan best.

Eksamen:

Skriftlig eksamen over 5 timer. 10 oppgaver, hver a) og b), med relativt ukompliserte problemstillinger, men hvor oppgaven er formulert i et kjemisk språk. Alle delspørsmål skal besvares, og alle delspørsmål teller likt. 

Det vil bli avholdt noen deleksamener (anslagsvis 3) iløpet av semesteret. Bestått deleksamen vil begty at man slipper å gjøre en av oppgavene til eksamen. Fordelene ved en bestått deleksamne er derfor meget store, slik at kravene må settes høyt. Mer informasjon kommer etterhvert.