Svar på spørsmål før eksamen 2005

Jeg går nå hjem, og kan derfor ikke lenger legge ut svar. Men jeg skal svare på spørsmål så langt jeg klarer.

Lykke til i morgen!

Spørsmål: Er det første gang øvingen om saltvann er pensum i TMT4100?
Svar: Ja, men det har vært pensum i TMT4105 (nå TMT4106). Se dette faget for å finne eksempler på eksamensoppgaver.

<>Spørsmål: Er det er lov å streke med gul tusj overalt i SI eller er det ikke lov i det hele tatt?
Svar: Det er lov å gjøre alt som ikke betyr å skrive inn ny informasjon. Men du bør passe på ikke gjøre noe som provoserer eksamensvaktene, som får dem til å tro at du kanskje jukser. Det kan skape irritasjoner. Men fargelegging etc. er helt problemløst. Det er heller ikke noe problem å lage merkelapper for raskere å finne fram tabeller.

Spørsmål: Har man en anode og en katode, og vil unngå skader, skal man male katoden. Forstår hvorfor det vil lønne seg å male katoden.Men: Hvis man bare maler anoden og ikke katoden, hvorfor vil man da få mer alvorlige korrosjonsproblemer enn om man ikke malte noen av dem?  Jeg ville anta at reaksjonshastigheten var gitt av en konstant multiplisert med arealet av anoden og arealet av katoden. Da vil videre: skade/anodeareal = grad av korrosjon i et gitt punkt = en konstant * areal av katoden. Da vil jo følgelig grad av korrosjon i et gitt punkt på anoden være uavhengig av anodens størrelse, og å male den vil dermed virke verken positivt eller negativt...
Svar:
Total korrosjon på anoden er bestemt av katodens areal. Med andre ord, total korrosjon på anoden er uavhengig av anodens areal og derfor uavhengig av om du maler deler av den eller ikke. Hvis du ikke maler anoden vil korrosjonen (i teorien) bli fordelt jevnt over hele anoden. Men hvis du maler anoden, og malingen får en skade, vil all korrosjon skje der malingen mangler. Du får et hull eller en stor svekkelse i dette punktet.

Spørsmål: Er det feil på løsningsforslag for tidligere eksamener?
Svar: Ja, det er flere feil. Løsningsforslaget ble laget på meget kort tid for å få det ut på nettet fortest mulig etter at eksamen hadde begynt. Noe er rettet etterpå, men ikke alt.

Spørsmål: Når blir det rettet?
Svar: Jeg prioriterer det ikke, men får jeg tid blir det gjort.

S
pørsmål: Er de svarene jeg har gitt på løsningsforslagene fyldige nok for eksamen?
Svar: I alle fall de fleste, selv om noen mangler konkrete utregninger. Svarene kan være ekstremt korte hvis de er korrekte og presise. I fjor kom en nesten helt perfekt besvarelse på 6 sider med normal luftig utnyttelse av  sidene. Men dette krever et uvanlig talent. Er du usikker, eller du er uklar i tanke og/eller formulering, da bør du skrive mer.

Spørsmål: Over tabellen står det at de oppgitte verdiene er partialtrykket av gassen pluss damptrykket av vannet som er lik 1 atm. Hvordan kan det da bli riktig å multiplisere løseligheten med partialtrykket til gassen hvis man ikke vet damptrykk til vannet ved den gitte temperaturen?
Svar: Det er riktig det du skriver, men ved de aktuelle temperaturene er damptrykket av vann så lite at vi glemmer det.

Spørsmål: Rent fysisk, hva vil s, p, d og f- gruppene si?
Svar: Elektronene vil være i s-, p-, d- og f-orbitaler, og disse har ulik energi. Derfor vil orbitalene fylles gruppevis etter som det blir flere elektoner i atomet. I p-gruppen er det p-orbitalene som fyller, to naboer i p-gruppen har en forskjell på ett elektron i p-orbitalene, ellers er de like. Halvfulle s- og p-orbitaler ligger alltid ytterst, og disse er helt avgjørende for grunnstoffenes kjemiske reaksjoner og egenskaper ellers. Derfor kan to grunnstoffer i samme gruppe være svært like, mens grunnstoffer i to nabogrupper er svært forskjellige. d-orbitaler og f-orbitaler ligger ikke ytterst, dermed påvirker de egenskapene til grunnstoffene mindre. Dermed er likheten mellom overgangsmetallene nokså stor, og den er enda større for grunnstoffene i f-gruppen.

Spørsmål: Er oppgavene ved eksamen i TMT4105 om hastighetsligninger etc, pensum?
Svar: Nei. Kinetikk er ikke pensum for dere.

Spørsmål: Det står lite om hydroksykomplekser i SI, hvor finner man informasjon om dem?
Svar: Av en eller annen grunn er dette noe forfatterne har valgt vekk. Jeg har funnet Al(OIH)4/-  i tabell 5 og Al(OH)4/2- i en halvreaksjon i tabell 21. Ellers er det tynt.

Spørsmål: Hvor finner jeg likevektskonstanten for komplekset AuCl4/-?
Svar: Mange har spurt om dette, da jeg i løsningsforslaget til oppgave 8b eksamen 2004, har skrevet at log K må være minst 15. Oppgaven var å estimere hva K minst må være for at gull skal kunne løses i kongevann. En krevende oppgave, men enda mer krevende for den som ikke leser spørsmålet.

Se også svarene på spørsmål fra tidligere år (lenger ned på hovedsiden) for faglige spørsmål. For de fleste praktiske spørsmål angående fag, delex eller eksamen: Se oppslag på it's learning.To Martin Ystenes
ystenes@nt.ntnu.no