Svar på spørsmål før eksamen 2004

Hvis du sender meg spørsmål på mail, eller du stiller spørsmål til meg direkte, og jeg mener det du spør om har interesse for andre, da legger jeg spørsmålet og svaret ut her (i tillegg til å svare deg direkte). Dette gjelder både faglige og praktiske spørsmål rundt pensum, fag og eksamen.

1. Er jeg tilgjengelig for svar i tiden fram til eksamen?
svar: Ja. Mesteparten av tiden er jeg tilgjengelig. Jeg har noen møter, og er bortreist fredag 12. desember. Men særlig de siste dagene planlegger jeg å sette av til å svare på spørsmål.

2. Hva skjer hvis jeg har fått "delvis bestått"?
Svar: Du må svare på b-oppgaven, men slipper å svare på a-oppgaven. Du kan altså IKKE velge hvilken av de to du vil svare på.

3. Hva skjer hvis jeg har fått "litt bestått"?
Svar: Ingen ting på selve eksamen. Men jeg garanterer 40% score på første delspørsmål, så du blir ikke helt blank om du tabber deg ut eller får jernteppe her.

4. Må jeg selv huske på hvilke deleksamener jeg har bestått?
Svar: Du må huske dette på eksamen, da ingen vil fortelle deg hvilke oppaver du slipper å besvare. Jeg har oversikt over hvilke deleksamener du har bestått, men det lønner seg å påpeke dette på besvarelsen. Det vil i det minste redusere risikoen for feil. En annen sak er at det nesten hvert år er noen som husker feil, f. eks. bytter om hvor de har fullt bestått og delvis bestått. I slike tilfeller betyr det at man har latt være å svare på en oppgave, og mister da de poengene man skulle hatt. Likevel vil jeg se tilfellet an slik at avglemmelsen ikke gi urimelige utslag. Ren bløff blir derimot slått klart ned på, det kan til og med oppfattes som forsøk på juks.

5. Er det feil i løsningsforslaget på oppgave 2a på eksamen i TMT4100 2003?
Svar: Øyensynlig, ja. Dette løsningsforslaget ble laget i full fart for å få det ut på nettet så tidlig som mulig eksamensdagen. Siden har jeg ikke fått gjort noe med det. Skal se om jeg får det til nå.

6. Jeg står som "gjest" på it's learning, men har gjort øvingene før. Er jeg meldt opp?
Svar: Ja. Om du er "gjest" eller "student" forteller bare hvorvidt du har gjort øvingene i høst.  Er du oppmeldt i et fag en gang, vil du være registrert med nok øvinger også i framtiden.

7. Kan du bekrefte at det er tillatt å bruke merkelapper og markere med tusj i SI (selvsagt uten å skrive noe i den) og ha med på eksamen?
Svar: Ja, det er i orden. Jeg vil likevel påpeke følgende: De som er vakter er ikke eksperter. Det kan derfor være lurt å være forsiktig med hva man gjør for å ikke risikere å bli mistenkt og eventuelt miste tid på grunn av misforståelser. Merkelapper og fargekoder burde dog være trygt.

8.  Er lutfingcellekorrosjon en undergruppe av galvanisk korrosjon eller vil disse være to forskjellige typer?
Svar: Luftingscellekorrosjon er en type galvanisk korrosjon. Du har anoden og katoden på ulikt sted.

9. Hvilken kjemisk formel har det beskyttende oksidlaget som kommer utenpå jern? Kortid oppstår et slikt oksidlag? Hva er kjemisk formel for rust?
Svar: I kontakt med vann dannes først hydroksider: Fe(OH)2 og Fe(OH)3. Disse kan så omdannes til oksider: Fe2O3 og Fe3O4. Oksider kan også dannes direkte i luft. Rust er en forbindelse som ikke har en fast, entydig sammensetning. Den riktigste formelen er kanskje FeOOH.H2O, men Fe(OH)3 er jo omtrent det samme.

10. Hvis man  har stått de fem deleksamnene, må man da ha 35 poeng på de fem siste oppgavene for å stå? Bør man eventuelt gjøre noen av de første oppgavene om igjen for å ikke å risikere å stryke?
Svar: Nei. Ikke gjør oppgaver om igjen. For det første kreves ikke 35% (eller 40% avh. av hva som blir stågrensen)på hele eksamen, men på den delen som dere skal besvare (dvs. 18-20 poeng). For det andre har det aldri vært noen med 5 beståtte deleksamener i nærheten av å skåre så lite på de siste oppgavene. For det tredje er det ikke disse regelen skal stoppe. Poenget er å stoppe de som flyter på 2Kj/3Kj på de første deleksamnene, og som deretter ikke lærer seg noe som helst. Det er få det er snakk om, kanskje 1-2  i en gruppe på rundt 200, som viser at de skjønner svært lite, men som redder seg akkurat på grunn av de poengene de tar med seg.

11. De byggrelaterte oppgavene tidligere år, er de relevante?
Bare delvis. Alt om sement/betong og brann kan dere glemme, det samme gjelder de spesifikke tingene innen miljøkjemi (men her er det mye som er relevant som alternativ presentasjon av pensum!). Det aktuelle pensum er kapittel 2 og 3 (metallurgi og fasediagram) samt korrosjon, kapittel 5.

12. Jeg skjønner ikke heilt hvordan en legering kan få lavere smeltepunkt ved å tilsette ett annet stoff.
Svar: Hvorfor smeltepunktet synker er beskrevet i en av øvingene. Du må se på reaksjonen mellom fast form og smelte, og sette opp et likevektsuttrykk ut fra dette. Fordi du alltid vil ha mer av fremmedstoffet i smelten enn i den faste fasen, vil du derfor få en Q som er mindre enn 1. Setter du det inn i ligningen: delta G = deltaHo - TdeltaSo + RTlnQ får du T = deltaHo/(deltaSo - RlnQ). Når både entalpi og entropi øker ved smelting betyr det at T miker når Q er mindre enn 1.

13. Slik eg forstår det ville det vært mer naturlig om det laveste smeltepunktet låg rundt 50-50. Hvorfor er det ikke slik?
Svar: Eutektikum vil ikke ligge ved 50-50 fordi de rene metallers smeltepunkt er forskjellige. Du ser i fasediagrammet at krumming på de to kurvene er omtrent like stor, (ikke helt lik) og dermed blir sammensetningen ved eutektikum delvis bestemt av smeltepunktene for de rene metallene.

14. Hva betyr forestring i organisk kjemi?
Svar: En forestring er når en syre og en alkohol reagerer og danner en ester. F. eks. CH3CH2OH + CH3C(=O)OH --> CH3C(=O)-OCH2CH3 + H2O. Etanol + eddiksyre gir etylacetat pluss vann.

15. Oppgave 1 a -2 i eksamen 2001 SIK3003: Hvor finner du denne ksp-verdien?
Svar: Ksp-verdiene er tatt fra SI.  Disse kan i noen tilfeller være annerledes enn de du finner i din SI, da nye utgaver noen ganger får oppdaterte verdier.

16. I boken min står at salter er "alle ioniske forbindelser som ikke inneholder et oksidion eller hydrogenion". Kan man da kalle NH4NO3 et salt da? Har du noen kommentar til dette?
Svar: Ammoniumnitrat er et salt som spalter i ionene NH4+ og NO3-. Som hydrogenion regner man bare fri H+ og som hydroksidion regner man bare fri OH-. At ionene inneholder H og O er ikke nok. Det har heller ingen betydning at NH4+ er en syre som kan spalte av H+, for så lenge det er NH4+ er det ikke et H+-ion.

17. Kan jeg plusse to logK verdier sammen for to halvreaksjoner og få ut riktig logK verdi, selv om jeg har ganget den ene ligningen med 2, samt snudd den?

Svar: log K gjelder for halvreaksjonen som den står. Fordobler du reaksjonen må du fordoble log K. Snur du reaksjonen, skifter du fortegn på log K.To Martin Ystenes
ystenes@nt.ntnu.no