Svar på spørsmål før eksamen 2003

Hvis du sender meg spørsmål på mail, eller du stiller spørsmål til meg direkte, og jeg mener det du spør om har interesse for andre, da legger jeg spørsmålet og svaret ut her (i tillegg til å svare deg direkte). Dette gjelder både faglige og praktiske spørsmål rundt pensum, fag og eksamen.

1. Er jeg tilgjengelig for svar i tiden fram til eksamen?
svar: Ja. Mesteparten av tiden er jeg tilgjengelig. Jeg har noen møter, og er bortreist fredag 12. desember. Men særlig de siste dagene planlegger jeg å sette av til å svare på spørsmål.

2. Er "Delkompendiet for bygg og miljøteknikk" pensum?
svar: De delene som går på korrosjon og metallurgi er pensum.

3. Må jeg lese kompendiet, eller dekker øvingene det som teller?
svar: Klart du må lese kompendiet. Det meste av stoffet her er lesestoff, og øvingene kan bare dekke en liten del. Enkelte deler er ikke berørt i øvingene i det hele tatt.

4. Bør jeg lese læreboka, eller er det nok å gjøre øvinger?
svar: Det vil helt sikkert bli gitt spørsmål som ikke er behandlet i øvingene og som man bør ha lest læreboka for å kunne svare på. Jeg har også opplevd studenter som har prøvd seg flere ganger og satset alt på øvinger. Etter å ha fått tips om å bruke læreboka, har de plutselig klart seg veldig bra.

5. Det er flere feil i løsningsforslagene, både for øvingene og på nettet, det er så frustrerende.
svar: Ja, det er feil. De blir rettet når jeg får melding om dem, men slike feil vil det alltid være. Hvis du synes det er frustrerende, så se på den som er forberedelse til virkelighetens verden. Du må alltid ha en viss skepsis til det andre skriver.

6. Hvilke oppgaver slipper jeg å gjøre, hvis jeg har bestått deleksamener.
svar: Har du stått på deleksamen 1, slipper du å gjøre oppgave 1. Etc. Du må selv passe på hvilke deleksamener du har stått på.

7. Kan man ta med seg formelarket?
svar: Nei. Formelarket følger som vedlegg til eksamen. Arket er det samme som er utdelt og som ligger på nettet, men jeg skal ha unngått problemene med feil i tegnene.

8. Jeg er ikke registrert med nok øvinger selv om jeg har gjort nok.
Svar: Det ble presisert flere ganger + det står på nettet, at 50% inkluderer en viss sikkerhetsmargin. Satser man på å gjøre akkrat nok, har man ikke tatt høyde for denne marginen, og man riskerer å ikke få gå opp til eksamen. Er du på grensen, så ta med deg øvinger og kom på kontoret mitt. Men jeg vil påpeke dette: Flere ganger har jeg sluppet studenter fram til eksamen selv om de ikke har oppfylt kravene. Nesten alltid har jeg blitt skuffet, de har ikke vært i nærheten av det nivået de har påstått. Kjemifaget er krevende, og problemer med å få gjort øvingene er åpenbart en indikasjon på at man ikke har gjort nok. Så du skal ha gode argumenter for å kunne omgå regelen om 6 hoved- + 12 basisøvinger registrert.

9. Er det som står om plast i kompendiet pensum?
Svar: Nei, det er ikke pensum. (Det står lite om plast i kompendiet nå - ikke noe eget avsnitt, bare litt under brann.)

10. Hva skal jeg gjøre hvis jeg har fått 50-62% på en eksamen?
Svar: Da skal du løse oppgaven som vanlig. Et slikt resultat fra en deleksamen vil kun ha betydning ved karaktersettingen.

11. Kan du vise meg hvordan jeg regner ut hvor mange ml av et en syre/base man trenger for å endre pH i en gitt løsning?
Svar:Poenget er at du må finne ut hvor mye H+ eller OH- du har før og hvor mye du har etterpå, og så regne ut forskjellen.
pH6: [H+] = 10^-6.
pH7: [H+] = 10^-7.
(delta) [H+] = 10^-6 - 10^-7 = 0.9 x 10^-6.
Merk: Du må alltid ta utgangspunkt i den at de to (H+ og OH-) det er mest av. Hvis pH endrer seg fra 10^-7 til 10^-9, er det [OH-] som endres mest. Dvs. Mengden som må tilsettes er 10^-5 - 10^-7 = ca.10^-5. Hvorvidt det er [H+] eller [OH-] som tilsettes er uinteressant i den sammenheng. I det siste tilfellet ville tilsatsen ha vært 10^-5 uansett om man startet på pH9 og tilsatte syre eller om man startet på pH7 og tilsatte base.
Når du så vet hvor mange mol H+ eller OH- du må tilsette, så bør du kunne regne ut hvor mange mL av en gitt konsentrasjon du må ha for å få den aktuelle molmengden.
Obs: Resultatet blir et annet hvis du har en buffer. Da må du finne ut hvilke konsentrasjoner som endrer seg mest, og så finne ut hvor mye [H+] eller [OH-] som må tilsettes for å fåp til den endringen.Men selv om dette har vært  gitt på en øving, så er det ikke pensum.

12. Er sement- og betongdelen pensum for Bygg?
Svar: Nei. Det har vært mange oppgaver fra denne delen tidligere, men det har gått ut av pensum nå. At det kan være av stor fordel å lese dette for byggstudenter er en annen sak,både på grunn av at det inneholder verdifull kunnskap og fordi det kan gjøre det enklere å knytte en del av stoffkjemipensumet til "virkeligheten".

13. Er organisk pensum, eller er det bare plastkjemidelen?
Svar: Både organisk og polymerkjemi er pensum. Organiskdelen var ikke markert i tidligere utgaver av pensum, fordi jeg ikke la ut som pensum det som var forutsatt kjent. Det er heller ikke store krav som stilles til detaljkunnskap innen organisk, se pemsum. Jeg laget en tenk "Deleksamen 6" i organisk kjemi i vår, som antyder hva jeg ville kunne spurt om fra denne delen av faget. Jeg tror denne kan være til hjelp for mange.

14. Hva hvis jeg kommer på eksamen og ikke er oppmeldt?
Svar: Det finnes i utgangspunktet to muligheter: 1) Innse at det er rett. 2) Påstå at det er feil. I det siste tilfellet snakker du med eksamensvakta, og sier at du mener du var eller skulle vært oppmeldt. Da vil du normalt kunne levere inn ved aksepterer at det er med forbehold om at faglærer kan avvise eksamen på grunn av manglende obligatorisk aktivitet.

15. Hva hvis jeg mener det er feil på rettearket?
Svar: Du påpeker det du mener er riktig på eksamen. Hvis det ikke stemmer med rettearket, vil jeg sjekke originalene. Tar du feil, og ikke svarer på en oppgave du skulle ha svart på, får du 0 poeng på den. Jeg kommer dog til å se situasjonen an hvis dette skulle slå åpenbart urettferdig ut - jeg kan ikke huske at dette har vært et problem.

16. Hva er et eutektisk og et eutektoid punkt i et fasediagram?
Et eutektikum (eller eutektisk punkt) er et punkt hvor det er smelte og to faste faser sammen. Det er dermed tre faser, og det fører til at temperatur og sammensetning blir entydig bestemt. Eutektikum er et såkalt "invariant punkt".Et eutektikum kan man i teorien bruke for å definere temperatur og sammensetning. (Merk at hvis man har tre stoffer i blanding, eks. tinn, bly og sink, da må man ha tre faste faser for å få et invariant punkt.)

Et eutektoid har også tre faser, men her er det tre faste faser. Et eksempel er i fasediagrammet for stål (jern/C), på det punktet der gammajern går over til perlitt. De tre fase0ne i dette tilfellet er gamma-jern, alfa-jern og Fe3C. Også dette er et såkalt invariant punkt.

17. Vil bygg og geofag få ulike oppgaver i år?
Nei, i år blir det bare ett sett oppgaver, i år har begge gruppene (endelig!) helt felles pensum.To Martin Ystenes
ystenes@nt.ntnu.no