Svar på spørsmål før eksamen 2000

 • Spørsmål: Det er feil i løsningsforslagene!

 • Svar: Riktig. Jeg har fått beskjed om noen og korrigerer dem. Noen feil må man bare regne med. Stort sett er det rene skrivefeil som man skjønner fra sammenhengen, men av og til kan det være mer alvorlige feil (snudd ulikhet etc.)

  Noen eldre eksamensoppgaver har svar som er litt annerledes på grunn av endringer i verdier i forhold til eldre utgaver av SI, .
   

 • Spørsmål: Blir Pourbaixdiagram og fasediagram vedlagt oppgavene eller må man kunne dem?

 • Svar: De blir vedlagt, men man må kunne bruke dem.
   
 • Spørsmål: Hva med pH-diagram og bufferkapasitet?

 • Svar: De blir vedlagt, men man må kunne bruke dem. Ang. Bufferkapasitet: Dere må vite hva det betyr og kunne lese av diagrammet. Dere trenger ikke utlede diagrammet, men dere kan bli spurt om å forklare en del av en kurve. (HJfr. øvingene)
   
 • Spørsmål: Hvor mye detaljkunnskap må man ha?

 • Svar: De detaljkunnskapene det spørs om er særlig den som finnes i kompendiet laget av byggforeleserne, og det som har med oksider og miljø å gjøre.
   
 • Spørsmål: Kompendiet er så vanskelig!

 • Svar: Ikke enig. Men noen sammenhenger er litt vanskelig beskrevet, og disse tingene blir det ikke spurt om (eks. ensidig vektarmslov, sammenheng melom Pourbaixdiagram og strøm/spennings-diagram, fukt nivå i betong etc.)
   
 • Spørsmål: Hvor alvorlig er det hvis jeg har markert i SI?

 • Svar: Det skal egentlig ikke være noe problem, for jeg vil ikke regne det som juks å markere med streker eller farger. Men man kan ikke vite sikkert hva eksamensvakter måtte finne på å reagere på, det står ingen sted at dere har lov til å markere i boken. Dere vil ikke risikere bortvisning på grunn av markeringene, men under uheldige omstendigheter kan dere bli heftet. I verste fall: Be om at jeg tilkalles!
   
 • Spørsmål: Er tidligere eksamner relevante?

 • Svar: Der er ikke lagt opp til noen endringer i forhold til tidligere eksamener. På den annen side: Oppgavene hvert år har noe som krever nytenking. Hvis dere leser de gamle oppgavene og vet løsningsmetoden, så merker dere ikke det. Da vil dere føle at i alle fall noen av oppgavene er "annerledes".
   
 • Spørsmål: Er øvingene relevante?

 • Svar: Ja, men de går mange steder lenger enn eksamen. Det er en stor grad av overlæring i oppgavene, særlig når det gjelder kompleksitet i problemstillingene. Men skjønner du øvingene, så har du den forståelsen jeg er ute etter.
   
 • Spørsmål: Hvordan blir eksamen?

 • Svar: Hemmelig! Men jeg tror ikke dere kommer til å få sjokk.
   
 • Spørsmål: Hva er essensielt før eksamen?

 • Svar: Kunnskap og forståelse. Særlig forståelse.
   


  To Martin Ystenes
  ystenes@kjemi.unit.no