Planen er oppdatert for 2005, men det vil komme noen eksterne forelesere.

Kjemi for bygg- og geofag-studenter

Uke             
Dato
Øving
Hoved-
tema
F
Ø
Emner for øvinger og forelesninger.
Kapitler i
Atkins and Jones
(ikke nyeste utgave)
Kapitler i
Zumdahl
(ikke nyeste utgave)
0 (14)
24-26. august
STOFFKJEMI

For 2. klassinger. 1. klasse får tilsvarende i uke 14
Se øvingene fra forkurset i kjemi

1
Oppstarts-
øving 1/2
30 aug-2 sep
INTRO- 
DUKSJON
2F
2F
2F
"Samling av tråder": Grunnleggende stoffkjemi. Formler. Molbegrepet. Balansering av ligninger. Støkiometri. pH-begrepet. Litt om faget og pedagogikk.
3, 4, 14
Kompendiet.
Kap. 3.
2.
5-9 seg
Øving 1
LIKEVEKTS-
LÆRE
F/Ø
F/Ø
2F
Likevektsbegepet, vandige likevekter. pH-likevekter, svake syrer, løselighet av salter, løselighet av oksider/hydroksider og karbonater ved ulik pH. Hydroksy-komplekser. Teori om likevekter, aktivitetsbegrepet, standardtilstander.
12, 13, 14, 15.
Se også "Treningsoppgave 1 & 2, samt FAQ"
Kap. 4., 7. og 8. Se også "Treningsoppgave 1 & 2, + FAQ"
3.
12-16 sep
Øving 2
LIKEVEKTS-
LÆRE
F/Ø
F/Ø
2F
Heterogene likevekter, standardtilstander, kombinasjoner av likevekter, buffere.
Standardtilstander er dårlig beskrevet i A&J, men nevnt i 6, 13 og 15. Kap. 4., 7. og 8.
4
19-23 sep
Øving 3
GASSER F/Ø
F/Ø
2F
Gasslovene, gassløselighet, gass-væske-overgang. Ideell gasslov. Avogadro, Boyle, Charles, Dalton, Henry. Gasslikevekter.
5, (12) Kap. 5.
5
26-30 sep
Øving 4
TERMO- 
KJEMI
F/Ø
F/Ø
2F
Termodynamikk. Termodynamikkens lover. Varmekapasitet, entalpi. Litt om entropi, Gibbs fri energi og Hess' lov. Bruk av termodynamiske data og ligninger.
6, 16  Kap. 9
6
3-7 okt
Øving 5
TERMO- 
KJEMI
F/Ø
F/Ø
2F
Beregning av termodynamiske størrelser fra tabellverdier, og beregning av likevekter utfra termodynamikk. Hess lov, kombinasjon av likinger og termodynamiske data. van't Hoff. 
16
van't Hoff står ikke eksplisitt i boka, bare i øvingene.  
Kap. 10.
7
10-14 okt
Øving 6
ELEKTRO- 
KJEMI
F/Ø
F/Ø
2F
Elektrokjemi. Redoksligninger, halvreaksjoner, sammenheng mellom E og deltaG. Nernst likning. Konsentrasjonsceller. (Påvirking av pH og kompleksdannelse). Sammenheng mellom elektrokjemi og termodynamikk.
3, 17 Kap. 11

17-21 okt
Øving 7
ELEKTRO- 
KJEMI
F/Ø
2F
2F
Anvendt elektrokjemi. Korrosjon. Batterier, litt om elektrolyse. Galvanisk korrosjon. Bruk av Nernst ligning og Faradays lov. Korrosjonshastighet ved galvanisk korrosjon. Delex IV: Onsdag 19. oktober, kl. 9.15
17.
Notat om galvanisk korrosjon
Kap. 11
Notat om galvanisk korrosjon
9
24-28 okt
Øving 8
ATOMER og BINDINGER
F/Ø
F/Ø
2F
Atomets struktur, bindingslære, periodiske system. Hovedgruppe-elementer og overgangsmetaller. Ioniseringsenergi, elektronegativitet og andre egenskaper relatert til plassering i det periodiske system. Ioniske, kovalente, metalliske og intermolekylære bindinger.
1, 7, 8, 9, 10.
Kap. 13 og 16
10
31 okt-4 nov
Øving 9
ELEKTRO- 
KJEMI
2F

2F
Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. Pourbaixdiagram. Effekt av pH og kompleksdannere. Kombinasjon av elektrokjemiske og andre kjemiske ligninger.
Torsdag 3. november
1 time: Øystein Vennesland, professor fra maskin: Galvanisk korrosjon og Pourbaixdiagram.
2. time: Roy Johnsen, materialprofessor fra maskinmiljøet med
omfattende industribakgrunn: Korrosjon og korrosjonsbekjempelse i praksis.
17.
Notat om pourbaixdiagram
Kap. 11
Notat om pourbaixdiagram
11
7-11 nov
Øving 10
FASER og METALLER 2F

2F
Faselikevekter. Smeltepunbkt og kokepunkt for sjøvann.
Fasediagram for legeringer, fast løsning, avblanding.
Stål, fasediagrammet Fe-C.
Delex V (elektrokjemi): Onsdag 9. november, kl 9.15.
Eget notat om legeringer og stål
kommer
Eget notat om legeringer og stål
kommer
12
14-18 nov
Øving 11
PLAST-
KJEMI
F/Ø
F/Ø
2F
Polymerkjemi. Organisk kjemi. Plasters struktur, egenskaper og anvendelse. Vurdere sammensetning, struktur og egenskaper for plaster.
Kapittel 11. 
Kapittelet går utover øvingene og pensum, men anbefales.
Kapittelet går utover øvingene og pensum, men anbefales.
13
21-25 nov
Øving 12
OPP- 
SUMMER-
ING
2F

2F
2F
Gjennomgang av faget. Tidligere eksamensoppgaver.
Delex VI (organisk/plast): Onsdag 23. november, kl 9.15
Ikke nytt stoff. Ikke nytt stoff.
(0) 14
28. nov-2 des

STOFFKJEMI

Det samme som 2.-klasse hadde i uke 0.
Delex I gjentas siste dag i semesteret, Fredag 2. desember, kl. 11.15