Faginformasjon for fag TMT4100, høsten 2005

Kjemi for studenter ved Geofag og Bygg- og miljøteknikk

Faglærer: Professor Martin Ystenes; rom 307C, KI; tlf: 94008

Øvingsmedhjelper: Ikke bestemt

Eksamen: 16. desember 2005. 4 timer (9.00 - 13.00). Det blir frivillige deleksamener underveis

Fagopplegg: 4F + 4Ø + 4S = 12 Bt => 2,5 vekttall =>7,5 SP. Alle timene blir i auditorium R7. 

Ukeplan:

1. dag: Basisøving (F+Ø). Mandag: 08.15-10.00 i R7. Basisøving a. Innlevering senest påfølgende onsdag 8.15
2. dag: Basisøving (F+Ø). Onsdag: 08.15-10.00 i R7. Basisøving b. Innlevering senest påfølgende torsdag 10.15
3. dag: Forelesning (2F).  Torsdag 10.15-12.00 i R7.
4. dag: Hovedøving (2Ø).  Fredag: 10.15-12.00 i R7. Hovedøving. Innlevering senest påfølgende mandag 8.15.

Øvinger

Obligatoriske øvinger: 50%, dvs. 6 av 12 hovedøvinger og 12 av 24 basisøvinger kreves godkjent.

Basisøvingene lever ut i timen og skal innleveres inn samme dag eller senest ved start av den påfølgende øvings- eller forelesningstimen.
Hovedøvingene leveres onsdager og skal leveres inn senest påfølgende onsdag.

Hvis dere mangler oppgaveark eller løsningsforslag, må dere finne det selv på nettet.
Merk: Studentassistentene er ikke ansatt for å lese løsningsforslaget for dere. Assistentenes hovedoppgave er å være best mulig forberedt til veiledningen, og gi best mulig veileding. "Rettingen" vil omfatte registrering, grundigere undersøkelse av noen av øvingene, samt sjekking etter feil som går igjen eller som er viktige å rette opp. At det ikke markeres for feil, er ingen garanti for at alt er rett.

Eksamen

Tid: 16. desember 2005. 4 timer (9.00 - 13.00). Skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakterer (A-F).
Hjelpemidler: Enkel kalkulator og "SI". Formelsamling blir vedlagt oppgavene, sammen med nødvendig informasjon som ikke finnes i SI.

Deleksamener:
Eksamen vil bestå av 10 oppgaver, som hver teller 10%. Det er blir gitt 5 deleksamener (antallet ikke bestemt) i løpet av semesteret, og hver deleksamen tilsvarer en av oppgavene på eksamen. Hvis en deleksamen er bestått, blir det regnet som et fullgodt svar på den tilsvarende oppgaven, og denne oppgaven trenger ikke besvares på eksamen. Deleksamen er frivillig, og vil kunne telle positivt. Fordelene ved en bestått deleksamen er store, derfor stilles høye krav.

Obs: Universitetsloven krever at den endelige eksamen må være bestått også uten hensyn til deleksamnene. Dvs. bestått resultat krever at man har oppnådd minst 35-40% på de oppgavene som skal besvares på eksamen.