source: http://www.chembio.ntnu.no/users/ystenes/SIK0501/eks_h97.html Ansvarlig: Martin Ystenes

Eksamen i fag SIK 0501, høsten 1997.

Med løsningsforslag.

Oppgave 1.

Oppgave 2.

Oppgave 3.

Oppgave 4.

Oppgave 5.

Oppgave 6.

Oppgave 7.

Oppgave 8.

Oppgave 9.

Oppgave 10.