Eksamen SIK3003 18. desember 2002, Bygg

Oppgave 1.

a)

b) - Regn ut likevektskonstanten for følgende likevekt:

2 H2PO4- ó H3PO4 + HPO42-

Oppgave 2.

a)

b) 1 g O2-gass pumpes inn i en 1L beholder med 1 atm nitrogengass ved 80oC.

Oppgave 3.

a) Ca + NO2 + O2 à Ca (NO3)2

b) - Beregn Q for reaksjonen hvis metallet er rent, partialtrykkene for gassene er 0,1 atm og det er 0,1 M av saltet som er løst som ioner i vann.

Oppgave 4.

a) Ta utgangspunkt i denne cellen: Fe | Fe2+ || Sn2+| Sn

b) Høyre kammer erstattes av en oksygenelektrode, dvs. en platinatråd som det bobles oksygengass rundt.

Oppgave 5.

a) - Hva er det mineralske hovedråstoffet for produksjon av sement?

b) - Hva er pH i porevannet i norsk standard sement?

Oppgave 6.

a) - Tegn opp en celle for elektrolyse av vann.

b) Løsningen elektrolyseres med en strømstyrke på 1A i 1 time.

Oppgave 7.

a) - Forklar hvorfor det kan være farlig å feste to stålplater med en sinkbolt, mens det ikke er så farlig å feste to sinkplater med en stålbolt.

b) Ofte ser man at korrosjon oppstår der det er oksygenfritt, ikke der metallet er i kontakt med oksygen.

Oppgave 8.

a) Ta utgangspunkt i Pourbaixdiagrammet for jern:

b) - Hvorfor er aluminium og sink aktive ved høye pH-verdier?

Oppgave 9.

a)

b) - Forklar hva som skjer med stål som blir smidd eller varmvalset, og hvilken betydning dette har for stålets kvalitet.

Oppgave 10.

a) Tegn opp følgende molekyler:

Propan, 2-metyl propan, propen, polypropen, 1-propanol, 2-propanol, propansyre og propylpropionat.

b) - Tegn opp ett molekyl med en bensenring, og hvor følgende fire grupper er bundet til benzenringen: En metylgruppe (som i toluen), en syregruppe (som i benzosyre), en hydroxygruppe (som i fenol) og en vinylgruppe (som i styren = vinylbensen).