Eksamen i fag SIK0501, vinteren 1998.

Løsningsforslaget er foreløpig og det er sannsynligvis noen feil her, spesielt i tallsvarene.

Oppgave 1.

Oppgave 2.

Oppgave 3.

Oppgave 4.

I en galvanisk celle er det i venstre kammer Pb i likevekt med Pb(NO3)2. I høyre kammer er det sink i likevekt med sinknitrat.

Oppgave 5.

I en løsning av toverdig kobber(II)klorid plasseres to elektroder forbundet med en spenningskilde. Ved den ene elektroden utvikles klorgass, ved den andre utvikles metallisk kobber.

Oppgave 6.

Oppgave 7.

Oppgave 8.

Oppgave 9.

Oppgave 10.


To Martin Ystenes hjemmeside
ystenes@chembio.ntnu.no