Hvilke forventninger jeg har til dere som deltakere i faget: Hensynsfull oppførsel

Kjemifaget har rundt 200 deltakere, samlet i ett auditorium. Dette betyr at enkeltpersoner kan ødelegge for mange, og at mye av det som er OK i mindre grupper er problematisk i dette faget. Dessverre har det vist seg at ikke alle har den nødvendige forståelse av hva som er akseptabelt i denne situasjonen. Normalt vil dere kunne finne ut av hva som er riktig ved å bruke hodet og ved å ha som utgangspunkt at dere skal ta hensyn, men her er noen hovedpunkter:

Når dere går inn i en forelesningssal gjør dere et valg. Dere har da valgt å ta del i undervisningen, og skal forholde dere slik at det ikke forstyrrer undervisningen eller underviseren. Dette valget skal dere stå ved selv om dere ikke er fornøyd med undervisningen. Dere kan eventuelt foreslå forbedringer som kan gjennomføres der og da, men ens misnøye skal ikke gå ut over undervisningen. Eventuelle reaksjoner venter man med til etterpå.

Det skal være ro i klassen når jeg foreleser. Dette er en selvfølge for de fleste, men det har dessverre vært problemer i enkelte tilfeller. Noen år har mange studenter  klaget over uro i klassen ved evalueringen. Uro forstyrrer også meg, mer enn dere kanskje tror, og ved et par tilfeller har det ødelagt min konsentrasjon så mye at jeg har måttet avslutte forelesningen. Jeg kommer derfor til å påpeke uro helt fra begynnelsen av, og jeg kommer om nødvendig til å peke ut enkeltpersoner eller grupper som forstyrrer, og i verste fall be dem forlate auditoriet. Jeg vil også forbeholde meg retten til å påpeke tydelig at slikt er uakseptabelt og å begrunne det, selv om det kan ramme enkeltpersoner.

Dere skal ta hensyn under øvingene. Det er viktig at dere sammarbeider og derfor at dere snakker sammen. Men ta hensyn, og begrens lydnivået. Utenomfaglige aktiviteter kan også forstyrre andre, derfor skal man avstå fra det.

Dere skal komme til timens begynnelse. Jeg har ingen mulighet til å håndheve dette, men dere har i utgangspunktet ingen rett til å komme og gå når dere vil. Jeg har forståelse for at enkelte kan ha grunn til å komme forsinket, men da påligger det et ansvar å sørge for at det skaper minst mulig uro og forstyrrelse for meg og for de andre studentene. Du kan heller ikke forvente at jeg eller andre skal være privatlærer for deg hvis du har gått glipp av undervisning fra begynnelsen av timen.

PC skal normalt ikke brukes i timene. En PC-skjerm vil tiltrekke seg oppmerksomheten til de som sitter bak deg, og være en forstyrrelse for mange. Dette gjelder både i forelesnings- og øvings-timer. Bruk av PC for å gjøre noe som ikke har med faget å gjøre er uakseptabelt, da skal man først forlate auditoriet. Brukes PC til noe som har med faget å gjøre skal det gjøres raskest mulig, og man skal avslutte PC-bruken raskest mulig etterpå.
 
Ikke forstyrr meg når timen har begynt og jeg skal forelese. Det er både ønskelig og riktig at dere kommer med spørsmål og faglige kommentarer i timene, og jeg tar gjerne imot direkte spørsmål i pausen, samt før og etter timene. Men ikke treng dere på med spørsmål når timen har begynt. Ikke gå fram og fyll vannflasker eller vask hendene eller lignende når det er klart at undervisningen skal begynne eller har begynt.

Mobiltelefoner og klokkealarmer skal være avslått. Det er OK å ha en lydløs mobiltelefon, men ringelyd og samtaler er uakseptabelt. Ei heller skal man forstyrre naboene med å skrive SMS-meldinger. Klokkealarmer skal være avslått. Dette gjelder også i pauser mellom timer når flertallet av studentene bruker denne pausen til å arbeide med øvinger.

Jeg forbeholder meg retten til å påpeke forstyrrende adferd der og når det skjer, selv om det for noen kan oppfattes som uthenging av enkeltpersoner.

Andre punkter:
- Ikke rot i øvingshyllene. Vi er ikke ansatt til å rydde opp etter dere. Blir det rot, må dere selv sørge for at medstudentene tar seg sammen.
- Døra til R7 lager lyd når den blir sluppet igjen. Lukk døra forsiktig.
- Benkeplaten øverst i auditoriet skal ikke brukes til å legge fra seg klær eller bøker. Enten skal den være tilgjengelig for de som trenger plassen, men er den ledig bruker jeg den til å legge ut øvinger og andre papirer som blir utdelt i timen.
- Mat og drikke skal i utgangspunktet ikke medbringes. Jeg forstår at dette kan være problematisk med en trang timeplan, men for all del unngå mat som lukter. Du skal også rydde vekk alt etterpå, og husk at plastflasker som faller nedover trappene lager mye bråk.
- Ikke steng trappene med klær, vesker o.l.