Informasjon om oppfriskningskurs i kjemi Kilde: http://forkurs.vitenskap.com

Kjemi - fordi du trenger det

Hva lønner det seg å lese før du begynner med kjemi?


Kjemi er et fag som krever både logisk forståelse og kunnskap. Etter å ha rettet mange tusen eksamensbesvarelser innen kjemi grunnfag, har jeg dannet meg et bilde av hva som er problemene. Og når det gjelder de som sliter med i det hele tatt å følge med, er det dette som er det mest problematiske:

1) Helt grunnleggende stoffkjemi er det aller største problemet: Hva er de vanligste stoffene, hvilke stoffer er grunnstoffer, hvilke stoffer varierer i sammensetningn eller er sammsatte av flere forbindelser? F. eks.: Hva er formelen for vann? Hvordan skriver man formelen for karbondioksid? Hvilke av disse er grunnstoffer: Gull, sølv eller bronse? Hva er formlene for plast, stål, tre, betong og brennmanet?

2) Mange har problemer med å kjenne igjen kjemiske formler, eller blir forvirret av grunnstoffenes navn. F. eks. Hva er forskjellen mellom CO og Co? Heter det CO2 eller CO2? Hva er formelen for grunnstoffene bly, fosfor og fluor?

3) Molbegrepet skaper øyensynling en sperre hos mange, selv om logikken her er meget enkel. Et dusin er 12, et snes er 20, et mol er ca. 6 x 1023. Utfra tabeller finner man ut hva et mol veier. Hvis 1 mol A pluss ett eller annet blir til 2 mol B, og du kjenner molvekten av A og B; Hvor mange gram B får du da av 17,3 gram A?

4) Enkel logikk i kjemiske reaksjonligninger mangler for mange, på eksamen kan man finne likninger hvor nye grunnstoffer oppstår, hvor antallet av atomer på hver side av likhetstegnet ikke stemmer, eller hvor ladningen ikke stemmer. F. eks. H2 -> H2O;  H2 + O2 -> H2O;  2H+ + 1/2 O2 -> H2O. Ser du hva som er feilene i disse tre reaksjonene, har du skjønt noe viktig. Ser du ikke feilene, har du et hull å fylle.

5) Grunnleggende matematisk-logisk forståelse er et problem for mange. Spesielt gjelder dette alt som har med logaritme- og eksponentregning. Eksempel:  log a + log b = log (a x b), ikke log (a + b).  10-7 - 10-4 =  -0,999 x 10-4, ikke 10-3.


Så hva bør man lese?


Viktigst av alt: Lær de viktigste grunnstoffene. Dvs. de 20 første, samt metallene Fe, Cu, Zn, Ag, Sn, Pt, Au, Hg, Pb og U. Lær hva de heter og hvilken forkortelse de har. Finn tak i et periodisk system, og finn ut hvor de aller vanligste er. Er de gasser, faste stoffer eller væsker? Hvordan kan dette endres?
Lær hva en formel betyr og hvordan den skrives. F.eks. Heter det CO2, CO2, CO2, Co2, Co2, Co2 eller kanskje co2 eller cO2. Finn ut hvorfor det er slik.
Lær de viktigste formlene, hva de betyr og hva stoffene heter: H2O, NaCl, HCl, NaOH, NH3, H2SO4, CaCO3 ... Hva betyr Na+ og Cl-?

Det du skal lese på forhånd er så enkel og lettlest kjemi som mulig, gjerne en bok fra ungdomsskolen. Den må inneholde formler, og fortelle noe om kjemiske reaksjoner, men det viktigste er at du får en viss basiskunnskap av navn på stoffer og forbindelser og hva de brukes til. For videregående skoles bøker: Konsentrer deg om beskrivelsen av reaksjoner og stoffer. For lørebøkene for universitetet: Les de første kapitlene om atomets oppbygging, og litt om historikk og kanskje om mål og vekt. Bla i soffkjemidelen, legg merke til alt du kjenner igjen og prøv å huske noen formler. Les først og fremst det du synes er gøy. Legg gjerne boka fra deg på do.

Når du leser, enten i lærebøker, leksikon eller ved oppslag i bøker eller på internett, så kan det hjelpe å prøve å finne følgende informasjoner:

Finn ut hva atomer og molekyler er, hva forskjellene er og hvordan det ene er sammensatt av det andre. Finn ut hva grunnstoffer er, og hva som skiller det ene fra det andre.

Lær det mest grunnleggende av hva omgivelsene består av. Hva betår luften av, og hvor mye av hver? Hva består havet av, og hvor mye av hver? Finn formlene for følgende ting fra kjøkkenet: Salt, bakepulver, alkohol, eddikk, sukker, hjortetakksalt, og litt vanskeligere: Grønnsåpe. Finn sammensetning/formler for følgende stoffer fra verksted/hobbyrom: Aceton, silikon, stål, polyeten (polyten/polyetylen), hydrogenperoksid, ulike tynnere (metanol, isopropanol, toluen), salmiakkvask, plumbo, loddetinn, batterisyre.

Det blir ikke lagt vekt på organisk kjemi i forkurset. Men organisk kjemi er faktisk lett å forstå, og kan være en meget god introduksjon til logikken for molekylenes oppbygging. Fin ut hva olje og bensin består av, samt strukturformel for alkohol, tresprit, eddik, formalin, oksalsyre, benzen, eten, polyeten, eter, aceton, druesukker, aspirin, akrylamid og dioksin.

Er du interessert i stein, kan det være greitt å finne ut hva kvarts (bergkrystall), diamant, rubin/safir, topaz, svovelkis, kobberkis, kalkstein, flusspat, rutil, titanjernstein, blyglans, norgessalpeter og boraks er laget av. Litt vanskeligere formler er det for smaragd (beryll), glimmer, feltspat og apatitt (fosformalm).

Finn ut følgende stoffers formel (eller formler), og hva de har å si i miljøsammenheng: Ozon, karbondioksid, KFK, sur nedbør, NOx, urea, blåsyre, mønje, hydrogensulfid, klor, karbonmonoksid.

Finn ut hvor man bruker de ulike metallene og eventuelt hvorfor. Finn også ut hva som er legeringer og hva de er sammensatt av: Jern, stål, kobber, sink, tinn, bly, bronse, sølv, platina, silisium, titan, messing, magnesium, kvikksølv og aluminium. Finn også ut hvor man får metallene fra, og hvordan man utvinner dem.

Hva brukes følgende industrikjemikalier til, og hvordan lager man dem: Lut, klor, ammoniakk, svovelsyre, soda, silisiumkarbid, ferrosilisium, ferromangan.

Hvordan er følgende oppbygd: Batteri (tørrelement), blyakkumulator, ....


To Martin Ystenes home page
ystenes@nt.ntnu.no