Høgskoleavisa (HiST) 1/2005.
Originalen finnes her: http://www.hist.no/hogskoleavisa/HA.1-2005/REDAKSJON/debattystelivsf.html

Et tilsvar til artikkelen "Fjern livsfjern matematikk".

Fjern livsfjerne professorer.
 
Nei, jeg mener ikke det, overskriften var bare en umiddelbar og ureflektert reaksjon etter å ha lest intervjuet med professor Søbstad, 15. desember. Selvfølgelig har han rett til å mene hva han mener, og selvfølgelig har han rett til å prøve å skape debatt. Men vitenskapshistorien har lært meg at de fleste som ser ut som Kopernikus ikke er det. Forfekter man revolusjonerende ideer, og særlig allmenngyldige ideer, så bør man holde øynene åpne for at man kan ha oversett noe vesentlig.
 
Søbstad har oversett at barn er forskjellige. Jeg er overbevist om at det er mange barn som ville fryde seg over å slippe ”verdensfjern” matematikk, likesom det er barn som ville fryde seg over å slippe å tegne, fargelegge, spille teater, skrive nynorsk og delta i gruppearbeid. Men jeg har også sett barn som etter å ha sett overskriften på intervjuet spontant former hånden som en pistol, peker mot artikkelen og sier ”piuuu, piuuu”. Det er ikke slik som mange lærere tror, at alle barn hater matematikk og elsker å tegne. For mange barn er det motsatt.
 
Men enda mer har Søbstad oversett at vi har et demokrati her i Norge. Dette demokratiet har medført at vi i dag har fått en friskolelov. Loven kom ikke på grunn av en fiks ide fra politikere, men som et svar på at veldig mange foreldre føler en sterk skepsis til måten skolen har vært drevet på. De som velger bort den offentlige skolen er ikke de som vil ha mindre matematikk, kunnskap, formaldannelse eller disiplin, snarere tvert imot. Søbstad kan preke så mye han vil om at dette er avleggs ideer, men foreldre tror mindre på professorer enn det de ser at deres egne barn trives med. Det finnes mange barn som trives best ved å få utfordringer, og det er langt fra alle som knekkes av at de en gang i blant må slite litt eller at de til og med må innse at andre klarer noe de ikke klarer. Slike barn er ikke tapere, mange framstår til og med som gode forbilder for omsorgsfulle foreldre. Å fortelle foreldre at det de ser er feil, er å fortelle dem at de valgte rett da de valgte privatskole.
 
De få som trenger matematikken får lære det, de andre må få slippe, preker Søbstad. Er det kursplaner han vil tilbake til? For han mener vel ikke oppriktig at de som trenger matematikk klarer seg hvis de får X og Y først på ungdomsskolen og 2.-gradsligninger først på videregående? Tror han virkelig at dette holder til å nå et fornuftig faglig nivå? I så fall vet jeg mange som umiddelbart vil diskvalifisere ham som meningsberettiget i skolesaker.
 
Skjønt kursplanene kommer hvis Søbstad får gjennomslag, bare i enda mer brutal form enn på 70-tallet. Foreldre som mener han tar feil kommer til å søke til privatskolene i flokk. Det er veldig mange foreldre som vil at barna skal holde flest mulig muligheter åpne for framtidige skolevalg. Det er til og med et ikke så rent lite mindretall som vil at barna i framtiden skal kunne konkurrere om jobber utenfor Trøndelag, kanskje til og med mot utlendinger. Slike foreldre vil raskt velge bort Søbstads skole – eller angre på at de ikke gjorde det. Andre som ikke har råd til friskole vil forbanne ham for å ha ødelagt deres barn sjansen til å konkurrere på like vilkår.
 
Pisa-studiene har ikke bare vist at Norge henger langt etter mange andre land når det gjelder skolelærdom. Det er andre problemer som burde fått enda større oppmerksomhet, og som er en del av det samme problemet. Norge er et land hvor foreldrenes utdannelse har enormt mye å si for barnas skolesuksess. Det er ingen land i vesten hvor det så stor forskjell mellom barn av akademikere og andre barn. Dette skyldes ikke at skolen legger for mye vekt på akademikernes behov, men motsatt. Får Søbstad gjennomslag vil dette bli forsterket. Hvis han får fjernet den teoretiske matematikken fra skolen, så betyr det ikke at ingen lærer den. Det betyr bare at de som får hjelp hjemme vil lære det, mens de andre vil være på etterskudd. Hva dette har så si for barns like muligheter, overlater jeg til Søbstad selv å finne ut.
 
Martin Ystenes