Mange studenter kan lite, og synes det er helt OK.
(Aftenposten valgte overskriften: Dagens dovne studenter trives med sin uvitenhet)
Aftenposten, 16. april 2004.
 
Studentene kan for lite fra skolen, skriver Aftenpostens Stud.mag. 20. mars. For lite i matematikk, for lite i naturfag, for lite i alt og det blir bare mindre. I nesten 20 år har jeg undervist teknologistudenter i kjemi med metoder som gjør at jeg tydelig ser hva de kan og ikke kan. På tross av noen meget dyktige studenter innimellom, påstandene i Aftenpostens bilag stemmer – men de er bare en del av problemet.
 
For et par år siden oppdaget jeg at anslagsvis 10% av studentene ikke ante at stål stort sett består av jern. Det overraskende er at dette var studenter som hadde studert teknologi i ett helt år, og at studieretningene var maskin og metallurgi. Da jeg nevnte dette senere, mente studentene at jeg ikke kunne forvente denne kunnskapen, for stål hadde aldri vært pensum. Flere studenter sier rett ut at det er så demotiverende at jeg forventer slik allmennkunnskap av dem. I dag kan man altså ikke forvente av studenter at de har hatt interesse for det de har valgt å utdanne seg i, langt mindre at de har plukket opp selv så grunnleggende kunnskap.
 
Det er dette som er min største bekymring: Ikke at kunnskapen er så liten hos mange,  men at mange åpenbart ikke ser det som sitt ansvar å skaffe seg den kunnskapen de trenger, eller den kunnskapen de mangler. Mange mener åpenbart at når de har oppnådd en formell studiekompetanse, så har de gjort sitt. Muligheten til å velge bort fag i skolen blir ikke sett på som et ansvar, men som en rettighet uten konsekvenser. Det forventes at undervisningen skal begynne på et nivå tilpasset de som ikke har gjort jobben sin tidligere, og ifølge studentevalueringer bør vi også tilpasse progresjonen til de som tror de blir nerder av å lese fag.
 
Det kan virke som om for mange lærere i skolen kvir seg for å fortelle barn og ungdom hva virkeligheten krever av dem. At ambisjoner er noen positivt virker for mange åpenbart utenkelig, og at kunnskap utover pensum kan bidra til å nå ambisjonene ser ut til å være en grunn til å ikke skaffe seg slik kunnskap. Jeg har gjort undersøkelser blant mine studenter, og knapt noen har lest fag på egen hånd – bortsett fra et mindretall som sporadisk leser Illustrert Vitenskap. Skolens folk bør spørre seg selv hvordan man har klart å skape slike holdninger.