Eksamensresultat i fag SIK3003, høsten 2001.

 

A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (stryk) (6) "Snitt"
Totalt
%
8
18%
5
11%
11
24%
9
20%
5
11%
7
16%
3,44 
Geofag
%
6
18%
5
15%
11
33%
8
24%
3
9%

2,91 
Andre (mest Bygg)
%
2
17%


1
8%
2
17%
7
58%
4,83 

 

A B C D E F (stryk) "Snitt" Antall Andel
Minst en deleksamen bestått 8 4 6 2

2,10  20 44%
Minst en deleksamen delvis bestått 8 4 10 5 1
2,54  28 62%
Minst prøvd på en deleksamen 8 5 11 8 3 2 2,99  37 82%
Totalt
8
5
11
9
5
7
3,44  45
100%


A B C D E F (stryk) "Snitt" Antall Andel
3-5 deleksamener bestått 8 4 2


1,57  14 31%
1-2 deleksamener bestått

4 2

3,33  6 13%
Minst en deleksamen delvis bestått, ingen fullt bestått

4 3 1
3,62  8 18%
Minst prøvd på en deleksamen, ingen delvis bestått
1 1 3 2 2 4,11  9 20%
Ikke levert noen deleksamen


1 2 5 5,60  8 18%

Alle som strøk er "kontere" fra tidligere år. Samtlige som nådde delvis minst bestått på en minst deleksamen, eller som deltok på minst to, bestod eksamen.


To Martin Ystenes home page
ystenes@chembio.ntnu.no