Evaluering av fag SIK3003, høsten 2001

Det kom inn 27 svar av estimert ca. 35 relle studenter, dvs. 75-80%. Ikke alle svarte på alle spørsmål, og det kan også forekomme tellefeil.
Evalueringen ble utført en av de aller siste dagene i semesteret.

1. Hvilken karakter antar du at du kommer til å få på eksamen? A: 1  B: 8  C: 12  D: 3  E: 2
2. Er du reellt redd for å stryke?  Ja: 6  Tja: 3 Nei: 18
3. Hvordan føler du at du mestrer studiesituasjonen?  Bra: 19 Tja: 6 Dårlig: 2
4. Har du fått godkjent minst en deleksamen? Ja: 15 - Nei: 11
5. Hva studerer du? Geo/pet: 25 Bygg: 2


1. Føler du at faget har fungert? Ja: 26 Tja: 1 -
2. Har du fått interesse for å lære mer kjemi? Ja: 21 Tja: 2 Nei: 3
3. Føler du at faget har lært deg noe nytt? Ja: 26 Tja: 1 -
4. Føler du at det du har lært vil ha betydning for din kompetanse? Ja: 16 Tja: 7 Nei: 3
5. Føler du at faget har bidratt til å gjøre deg trygg på at du kan mestre studiet? Ja: 13 Tja: 1 Nei: 10
6. Har det vært riktig å ha deleksamener? Ja: 27 - -
7. Føler du at du har et godt grunnlag for å begynne eksamenslesningen? Ja: 22 Tja: 3 Nei: 2
8. Kunne du lært deg dette faget helt på egen hånd? Ja: 6 Tja: 7 Nei: 14
9. Mener du faget holdt et høyt nok ambisjonsnivå? Ja: 26 - Nei: 1
10. Mener du faget starter på et fornuftig nivå? Ja: 22 Tja: 2 Nei: 3
11. Mener du det er riktig med et kjemifag i studiet? Ja: 24 Tja: 2 Nei: 1
12. Er du generelt sett fornøyd med faget? Ja: 23 Tja: 2 Nei: 2


Studentenes karatersetting (1.0 er topp, 6.0 er bunn) -> 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 snitt 
1. Din vurdering av organiseringen av faget: 7 6 6 8 - - - 1.8
2. Din vurdering av forelesningene: 1 2 2 9 5 1 6 2.8
3. Din vurdering av øvingene: 11 8 4 2 - - 1 1.5
4. Din vurdering av øvingsveiledningen: 11 2 6 6 - - 1 1.8
5. Din vurdering av deleksamnene: 14 2 6 4 - - - 1.6
6. Din vurdering av sidesprangene: 5 2 6 8 1 1 2 2.2
7. Din vurdering av min evne til å skape interesse for faget: 6 6 4 9 - - - 1.8
8. Din vurdering av min evne til å holde oppmerksomheten oppe: 3 6 3 8 3 - 1 2.1

1. Mener du det var riktig å ha frivillig tellende deleksamener? Ja: 26 - -
2. Mener du nivået på testene var riktig? Ja: 20 Tja: 6 Nei: 2
3. Mener du det er viktig å ha "delvis godkjent" i tillegg til "godkjent"? Ja: 19 Tja: 2 Nei: 7
4. Mener du det er riktig å bruke ressurser på dette? Ja: 25 - Nei: 1
5. Likte du testene selv? Ja: 22 Tja: 2 Nei: 3
6. Mener du de har påvirket deg til å lære mer? Ja: 20 Tja: 4 Nei: 1