Resultat fra evaluering, SIK3003, høsten 2002.

Kryss av den karakteren du tror du får A: 9 B: 34 C: 32 D: 18 E:1, F:1
Hvilken studieretning går du? Bygg: 71 Geo: 37 Annet: 0 Totalt: 108

Hvor mye mener du at du arbeider? klart over : 1 litt over: 36 middels: 47 litt under: 22 klart under: 1
Hva er ditt ambisjonsnivå? klart over: 13 litt over: 45 middels: 42 litt under:3 klart under: 0
Hvor mye kjemi har du fra før? 2Kj: 11 3Kj: 47 forkurs: 11 ingen: 36 annet: 0
Hvor mange deleksamener har du deltatt på 0: 2 1: 3 2: 6 3: 21 4/5: 76
Gi ditt personlige svar på følgende spørsmål: Klart ja Helst ja Både og Helst nei Klart nei
1. Har faget svart til forventningene? 15 34 49 3 5
2. Har det vært riktig med et kjemifag i studiet ditt? 38 45 19 2 1
3. Vil du anbefale andre faglærere å gi deleksamner? 66 22 18
2
4. Føler du at du har lært mye nytt i dette faget? 57 29 19 2 1
5. Har faget påvirket deg som student? 18 27 42 15 8
6. Har ambisjonsnivået i faget vært høyt nok? 20 53 28 6 2
7. Har arbeid med faget gått ut over andre fag? 28 41 21 13 9
8. Har faget passet dine forutsetninger? 20 39 38 9 2
9. Har du opplevd faget som hyggelig? 20 43 35 9 1
10. Har faget øket din interesse for kjemi? 24 40 31 12 6
11. Har arbeidsformen passert din arbeidsmåte? 25 36 33 7 6
12. Burde det vært mer forelesning og mindre øvinger? 11 29 37 16 15
13. Har deleksamnene påvirket din læring i kjemifaget? 58 27 12 6 3
14. Har forelesningene vært gode nok?
28 50 25 9
15. Har oppgavene på øvingene vært gode nok? 21 61 25 1
16. Har øvingsopplegget vært fleksibelt nok for deg? 17 39 32 14 4
17. Har informasjonen vært bra nok? 26 46 27 11 2
18. Er du fornøyd med din egen innsats i faget? 16 45 31 15 1
19. Har faget vært stressende? 19 42 34 12 2
20. Burde det har vært flere deleksamener? 1 9 25 46 27
21. Har øvingsveiledningen vært god? 14 66 19 6 2
22. Er kravene til bestått deleksamen for høye? 8 19 26 29 24
23. Er kravene til bestått deleksamen høye nok? 43 38 20 2 2
24. Tror du det jukses på deleksamnene? 2 2 8 34 62
25. Påvirket deleksamnene klassens holdningen til faget? 33 47 18 2 3
26. Hvilken lærebokforfatter har du brukt? Sett flere kryss hvis du har brukt flere bøker. Brady:  49 Zumdahl: 26 A&J : 38 Annen norsk:  4 ingen bok: 2
Karakterer for Brady A: 1 B: 16 C: 23 D: 4 E: 2, F: 1
Karakterer for Zumdahl A: 3 B: 15 C: 7

Karakterer for Atkins and Jones A: 5 B: 13 C: 13 D: 5